Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aktualność jako epistemologicznie doniosła wartość prawdy Józef Bańka s. 7-38
Recentywizm i fenomenologia jako alternatywne metody badania rzeczywistości : trzy odkrycia recentywizmu Janusz Czerny s. 39-54
Ontyczne i epistemiczne aspekty czysto psychicznego przeżycia Adolf E. Szołtysek s. 55-68
Scholastyka i współczesność : (w nawiązaniu do najnowszej reedycji dzieła Martina Grabmanna) Czesław Głombik s. 69-98
Hermeneutyczna teoria prawdy według Hansa-Georga Gadamera Maria Niemczuk s. 99-112
Problem neutralności techniki : jej zwolennicy i krytycy Andrzej Kiepas s. 113-132
Asymetria związku przyczynowego ze względu na zależność czasową przyczyny i skutku Wiesław Sztumski s. 133-152
O dwóch typach pojmowania komunizmu Tomasz Czakon s. 153-165
Problem pracy w byddyzmie zen Danuta Chyziewicz s. 167-180