Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Epistemologia recentywistyczna w treści poznawczej nauk technicznych i humanistycznych Józef Bańka s. 7-25
Raport etyczny Huppertza a eutyfronika Janusz Czerny s. 27-38
Podstawowe kategorie filozofii Friedricha Wilhelma Josepha Schellinga Florian Donocik s. 39-69
Problem resentymentu w filozofii Maxa Schelera Piotr Węcławik s. 71-86
Trzy paradygmaty : Platona, Arystotelesa i Machiavellego koncepcje związku etyki z polityką Piotr Wawrzynek s. 87-107
Dialektyka języka Adolf E. Szołtysek s. 109-128