Tytuł Archeologia Polski Środkowowschodniej
ISSN 2082-8942
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 49
Archeologia Polski Środkowowschodniej
1999, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Grób kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej ze stan. 7 w Garbatówce Kolonii, woj. lubelskie Marta Polańska s. 9-15
Groby ludności kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej na stanowisku nr 3 w Tyszowicach Halina Taras Anna Zakościelna s. 16-21
Najnowsze wyniki badań stanowiska 35 w Karmanowicach, pow. Puławy Jolanta Nogaj-Chachaj s. 22-28
Trzeci sezon badań wykopaliskowych na stanowisku 1 w Malicach Kościelnych, pow. Opatów, woj. świętokrzyskie Barbara Bargieł Marek Florek Jerzy Libera s. 29-37
Materiały antropologiczne z grobów ludności kultury pucharów lejkowatych, ceramiki sznurowej i kultury mierzanowickiej w Malicach Kościelnych (stan. 1), woj. świętokrzyskie Ewa Gauda-Pilarska Wanda Kozak-Zychman s. 38-40
Wyniki ratowniczych badań kurhanu nr 2 kultury ceramiki sznurowej w Łubczu na stan. 25, pow. Tomaszów Lubelski Wiesław Koman s. 41-56
Badania kurhanów ceramiki sznurowej na Grzędzie Sokalskiej - kurhan nr 3 na stan. 25 w Łubczu, pow. Tomaszów Lubelski Jolanta Bagińska s. 57-66
Trzeci sezon badań na stanowisku wielokulturowym w Jankach Dolnych stan. 11, pow. Hrubieszów Józef Niedźwiedź s. 67-71
Materiał antropologiczny z grobu nr 1 kultury strzyżowskiej odkrytego w miejscowości Janki, pow. Hrubieszów, woj. lubelskie Wanda Kozak-Zychman s. 72-73
Wyniki badań wykopaliskowych kurhanu nr 28 na stan. 3 w Tyszowcach, pow. Tomaszów Lubelski Halina Taras s. 74-87
Drugi sezon badań na wielokulturowym stanowisku 34 w Hrebennem, pow. Hrubieszów Marta Polańska s. 88-94
Przedinwestycyjne badania sondażowe w Pniówku, pow. Zamość, na stan. 15 Jerzy Kuśnierz Józef Niedźwiedź s. 95-98
Pierwszy sezon badań na cmentarzysku ciałopalnym kultury łużyckiej we wsi Krupy, stan. 1, pow. Lubartów, woj. lubelskie Waleria Misiewicz s. 99-106
Badania ratownicze na cmentarzysku kultury łużyckiej w Gródku nad Bugiem, stan. 1B, pow. Hrubieszów, w 1998 roku Józef Niedźwiedź s. 107-112
Szczątki kostne z grobów ciałopalnych ludności kultury łużyckiej z Gródka nad Bugiem, stan. 1B, gm. Hrubieszów, woj. lubelskie Ewa Gauda-Pilarska Wanda Kozak-Zychman s. 113-114
Osada kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego w Sobieszynie, stan. 14, pow. Ryki, woj. lubelskie Piotr Łuczkiewicz s. 115-118
Badania ratownicze na cmentarzysku kultury przeworskiej w Kraśniku-Piaskach, stan. 2, woj. lubelskie Zbigniew Wichrowski s. 119-122
Wyniki czwartego sezonu badań na osadzie kultury przeworskiej w Nieszawie Kolonii stan. 5, pow. Opole, woj. lubelskie Marta Stasiak-Cyran s. 123-129
Dziewiętnasty sezon wykopaliskowy na cmentarzu ludności grupy masłomęckiej na stanowisku nr 15 w Masłomęczu, w pow. Hrubieszów, woj. lubelskie Andrzej Kokowski s. 130-134
Analiza antropologiczna szczątków kostnych z cmentarzyska gockiego w Masłomęczu (stan. 15) - sezon 1998 Paweł Dąbrowski Monika Krzyżanowska Jacek Szczurowski s. 135-138
Wyniki badań ratowniczych w miejscowości Jeziorzany, stan. 19, pow. Ryki, woj. lubelskie Marcin Juściński Monika Michalec Barabara Niezabitowska s. 139-143
Warunki posadowienia oraz koncepcja i technika budowy wałów obronnych wczesnośredniowiecznego grodziska w Guciowie, pow. Zamość, w świetle analizy ich przekroju geologicznego Henryk Maruszczak s. 144-147
Sprawozdanie z weryfikacyjnych badań wykopaliskowych na domniemanym grodzisku w Mogielnicy, st. 1A, pow. siedlecki, woj. mazowieckie Rafał Niedźwiadek s. 148-153
Grodzisko Biała Góra w Majdanie Górnym, pow. Tomaszów, woj. lubelskie Henryk Maruszczak s. 154-164
Czwarty sezon badań grodziska w Jurowie, pow. Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie Ewa Banasiewicz s. 165-170
Czwarty sezon prac wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznej osadzie w Chełmie Tomasz Dzieńkowski Stanisław Gołub s. 171-175
Wyniki badań w 1998 roku w Chełmie-Bieławinie Tomasz Dzieńkowski Iwona Gołub s. 176-180
Wyniki nadzorów archeologicznych przeprowadzonych w obrębie podwórza Jezuicka 1-7 na Starym Mieście w Lublinie Mariusz Matyaszewski s. 181-184
Wyniki nadzorów archeologicznych przeprowadzonych w obrębie Rynku Staromiejskiego w Lublinie Rafał Niedźwiadek s. 185-190
Wyniki badań tzw. gródka stożkowatego w Gozdowie, stan. 1, pow. Hrubieszów Ewa Prusicka-Kołcon s. 191-196
Wyniki drugiego sezonu badań na cmentarzysku szkieletowym w Chełmie s. 197-201
"Ogrodzisko" w Romanowie, pow. Krasnystaw, woj. lubelskie Henryk Maruszczak s. 202-208
Poszukiwania zasięgu łęczyńskiego zamku na tzw. Podzamczu - stan. 2 w Łęcznej, woj. lubelskie Irena Kutyłowska s. 209-212
Podziemne korytarze w Śródmieściu Lublina Irena Kutyłowska s. 213-214
Dzieje ulicy Krakowskie Przedmieście w Lublinie w świetle analizy stratygrafii kulturowej Rafał Niedźwiadek Andrzej Rozwałka s. 215-231
Grób św. Jakóba w Composteli w świetle źródeł archeologicznych Jerzy Kmieciński s. 232-237
Szczątki zwierzęce z jamy kultury ceramiki wstęgowej rytej w Świerszczowie Kolonii, stan. 28, pow. Hrubieszów Adam Nadachowski Mieczysław Wolsan s. 238-239
Półksiężycowate sierpy krzemienne z okolic Hrubieszowa Barbara Bargieł Jerzy Libera Wacław Panasiewicz s. 240-250
Wstępna analiza odontologiczna zachowanego uzębienia ludzkiego ze stanowiska Masłomęcz 15 : materiał z sezonów 1996-1997 Paweł Dąbrowski s. 251-255
Andrzej Kokowski, "Archeologia Gotów. Goci w Kotlinie Hrubieszowskiej", Lublin 1999 : [recenzja] Magdalena Mączyńska Andrzej Kokowski (aut. dzieła rec.) s. 256-257
Sylwester Czopek, "Pradzieje Polski południowo-wschodniej", Rzeszów 1999 : [recenzja] Sławomir Kadrow Sylwester Czopek (aut. dzieła rec.) s. 258-259
"Archeołohični vidkryttja v Ukraїni 1997-1998", red. D. N. Kozak, N. O. Havryljuk, Kyїv 1998 : [recenzja] Jan Gurba s. 260-262
"Archeologiczne listy", red. Jan Gurba, Nr 3 (48): 1995 - Nr 2 (54) 1998 : [recenzja] Jerzy Libera s. 263-264
10 lat działalności Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Jerzy Libera Anna Zakościelna s. 265-267
Konferencja "Przeszłość i współczesność Wołynia" Barbara Bargieł s. 268-269
Konferencja Archeologiczna w Baranowie Sandomierskim Barbara Bargieł Marek Florek s. 270-271
Jublieusz Nestora lubelskiej archeologii Anna Zakościelna s. 272-273
"Zmierzch kompleksu trzciniecko-komarowskiego i sposoby kształtowania się nowej rzeczywistości kulturowej w środkowej i młodszej epoce brązu", Zamość 7-9 XII 1998 Halina Taras s. 274-275
Boško Babić [19 II 1924 - 20 IX 1998] Jan Gurba s. 276-278