Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Herbert Bednorz s. 5-6
Centrum a polska mniejszość narodowa na terenie Niemiec w okresie Kulturkampfu Gustaw Klapuch s. 7-49
Zarys rozwoju instytucji naukowo-wychowawczych kleru diecezjalnego Stanisław Bista s. 51-66
Rezerwaty w sakramencie pokuty w świetle kościelnego ustawodawstwa synodalnego w Polsce przedrozbiorowej Ludwik Orzeł s. 67-79
Niektóre wnioski prawne dotyczące Kościoła wynikające z konstytucji "Lumen gentium" Remigiusz Sobański s. 81-91
Chrystologiczne podstawy Kościoła jako prasakramentu Alfons Skowronek s. 93-104
Uwagi o zagadnieniu odpowiedzialności w życiu Kościoła na tle soborowej deklaracji "O wolności religijnej" Henryk Wencel s. 105-118
Pojęcie "bonum comrnune" na tle współczesnych kierunków teologii katolickiej Joachim Kondziela s. 119-142
Kształtowanie się pierwszej gminy muzułmańskiej Bernard Starosta s. 143-151
Stypendium mszalne w całości wychowania eucharystycznego Romuald Rak s. 153-163
Marginalia na temat ekumenicznego wychowania parafii Alfons Skowronek s. 165-170
Przegląd artykułów związanych tematycznie z dziejami Kościoła na Śląsku F. Maroń s. 171-175
Ważniejsze pozycje wydawnicze ostatnich lat dotyczące obszaru diecezji Gustaw Klapuch s. 176-178
Obecny stan badań nad najstarszymi parafiami w diecezji katowickiej F. Maroń s. 178-179
"Zarys dziejów diecezji wrocławskiej", Wincenty Urban, Wrocław 1962 : [recenzja] Franciszek Maroń Wincenty Urban (aut. dzieła rec.) s. 180-181
Informacje F. Ż. s. 182-187