Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykaz publikacji Remigiusz Sobański s. 7-28
Czterdzieści lat pracy naukowej ks. prof. dr. hab. Remigiusza Sobańskiego Józef Kużaj s. 29-34
Ks. prof. Remigiusz Sobański, redaktor "Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych" (1968-1975) Jerzy Myszor s. 35-40
Ksiądz prof. Remigiusz Sobański za granicą Honorata Typańska s. 41-45
Prawa dziecka w międzynarodowych deklaracjach i w nauczaniu Kościoła Zenon Grocholewski s. 47-59
Czy Stolica Apostolska może zostać członkiem Unii Europejskiej? Tadeusz Pieronek s. 60-68
Katalog praw podstawowych Unii Europejskiej: "bezbożne" zasady czy "pobożne" życzenia Helmut Juros s. 69-78
Polityka ekologiczna Wspólnoty Europejskiej. Wyzwania dla Polski w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej Genowefa Grabowska s. 79-96
Nadużycie prawa jako środek obrony i źródło kreowania akcji zaczepnych Kazimierz Korzan s. 97-108
Wybór biskupa w świetle listów św. Cypriana Wincenty Myszor s. 109-114
Czy św. Paweł zrealizował projekt odbycia podróży apostolskiej na krańce zachodu, to jest do Hiszpanii (Rz 15,24.28)? Stanisław Pisarek s. 115-143
Prawo wiernego do własnej drogi życia duchowego Bronisław Wenanty Zubert s. 144-153
Zastosowanie norm Kodeksu Prawa Kanonicznego do postępowania w sprawach kanonizacyjnych Henryk Misztal s. 154-172
Przedmiot kanonicznej zgody małżeńskiej Wojciech Góralski s. 173-183
Personalistyczna struktura małżeństwa kanonicznego w nauczaniu papieża Jana Pawła II Andrzej Pastwa s. 184-193
Udzielanie sakramentów braciom oddzielonym (kan. 884 §§ 1-5 KPK 1983) Marian Pastuszko s. 194-215
Papieskie dokumenty Altitudo (1537), Romani pontificis (1571) i Populus (1685) oraz ich wpływ na doktrynę i praktykę dotyczącą małżeństwa nieochrzczonych Seweryn Świaczny s. 216-229
Pojęcie praworządności a praktyka sądownictwa kościelnego Marek Górka s. 230-234
Analiza natury obowiązku i prawa do ewangelizacji (kan. 747 § 1 KPK 1983) Adam Pradela s. 235-248
Prace i uchwały II Polskiego Synodu Plenarnego Zbigniew Janczewski s. 249-258
Historyczny kontekst debaty na temat projektu nowego prawa małżeńskiego w Polsce międzywojennej Piotr Ryguła s. 259-265
Jezus Chrystus jako epifania Bożej Opatrzności w ujęciu Wincentego Granata Jerzy Szymik s. 266-275
Czekając na sąd sądów... Jerzy Cuda s. 276-282
Pastoral counseling jako ekumeniczna propozycja dla katolickich poradni życia rodzinnego Henryk Krzysteczko s. 283-291
Geneza józefińskiej polityki kościelnej cesarza Józefa II w monarchii habsburskiej (1780-1790) Józef Krętosz s. 292-302
Geneza józefińskiej polityki kościelnej cesarza Józefa II w monarchii habsburskiej (1780-1790) Józef Krętosz s. 292-303