Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo redakcji Jacek Kempa Wojciech Surmiak s. 5-6
From the St. Anselm Symposium Tadeusz Grzesik Stanisław Wielgus s. 7-9
On the Two Versions of the Proslogion = O dwóch wersjach Proslogionu Toivo J. Holopainen s. 10-30
God who Causes Peace and Creates Evil: The Case of Anselm of Canterbury Hiroko Yamazaki s. 31-42
Anselm of Canterbury’s quattuor modi volendi or how to avoid accusing God of sin and evil Monika Malmon s. 43-51
From the proof of God’s existence to the abacus Marek Otisk s. 52-61
Zentrale Anliegen der christlichen Soteriologie im Denken Anselms von Canterbury Jacek Kempa s. 62-70
Anselms Präsenz : Momente und Assoziationen Zum Gedenken an den 40.Todestag von Franciscus Salesius Schmitt OSB Helmut Kohlenberger s. 71-80
Edith Stein and the Anselmian tradition Tadeusz Grzesik s. 81-90
Bł. John Henry kard. Newman (1801-1890) : "Doctor Ecclesiae?" Wojciech Surmiak s. 91-110
Faith and Reason in the Teaching of Bl. John Henry Newman Jan Kłos s. 111-126
Osoba i metoda personacji Sebastian Gałecki s. 127-143
An individual realisation of the linguistic genre of sermon in John Henry Newman’s "Parochial and Plain Sermons" Marcin Kuczok s. 144-158
Relacje między duchowieństwem a laikatem w ujęciu Johna Henry’ego Newmana Justyna Majewska s. 159-164
Franza Michela Willama interpretacja filozofii Johna Henry’ego Newmana Piotr Cebula s. 165-176
Tajemnica i wspólnota : Wokół encykliki „Lumen fidei” papieża Franciszka Grzegorz Wiończyk s. 177-189
Vestimenta protonotariuszy apostolskich w świetle obowiązujących przepisów Paweł Bednarski s. 190-204
"Le Lettere Pastorali raccontano : La loro storia, la loro composizione, il loro messaggio", Cesare Marcheselli-Casale, Rzym 2010 : [recenzja] Janusz Wilk Cesare Marcheselli-Casale (aut. dzieła rec.) s. 205-207
"Eliasz w chrystologii Łukasza", Piotr Łabuda, Tarnów 2012 : [recenzja] Artur Malina Piotr Łabuda (aut. dzieła rec.) s. 207-213
"Przesłanie Pięcioksięgu w świetle struktury retorycznej", Teresa Stanek, Poznań 2012 : [recenzja] Artur Malina Teresa Stanek (aut. dzieła rec.) s. 213-216
"Ekklesia a oikos w epoce Nowego Testamentu : Kościół w świetle antycznego domostwa na podstawie 1 i 2 Kor oraz przypowieści Mt 7:24-27, Mt 24:45-51, Łk 15:11-32", Wojciech Gajewski, Gdańsk 2013 : [recenzja] Wincenty Myszor Wojciech Gajewski (aut. dzieła rec.) s. 217-221
"Sobór Nicejski (325) : Kontekst religijny i polityczny : Dokumenty : Komentarze", Henryk Pietras, Kraków 2013 : [recenzja] Jan Słomka Henryk Pietras (aut. dzieła rec.) s. 222-223
"Hermeneutyka osoby", Grzegorz Barth, Lublin 2013 : [recenzja] Jerzy Szymik Grzegorz Barth (aut. dzieła rec.) s. 223-225
Sprawozdanie z konferencji „Wiara i moralność : Argumentacja teologiczna we współczesnej debacie społecznej” (Opole, 20 listopada 2013 roku) Anna Grychtoł s. 226-228
Sprawozdanie z konferencji „Życie i twórczość Rudolfa Schnackenburga : Sesja naukowa z okazji setnej rocznicy urodzin” (Katowice, 17 stycznia 2014) Tomasz Kusz s. 229-232