Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5
Formacja ministrantów w diecezji katowickiej Jerzy Lisczyk s. 7-22
Katechumenat przedmałżeński w świetle uchwał I Synodu Diecezji Katowickiej Tadeusz Pietrzyk s. 23-30
Duchowość misyjna jako istotny element osobowości współczesnego misjonarza Marian Balwierz s. 31-41
Losy gmachu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach Józef Kiedos Henryk Olszar s. 43-58
Metoda teologii praktycznej Andrzej Zuberbier s. 59-65
Górny Śląsk jako przedmiot badań teologii praktycznej Irena Mierzwa s. 67-78
Treści religijne w twórczości Karola Miarki Jan Górecki s. 79-90
Poglądy na Kościół występujące na Śląsku na podstawie "Zwiastuna Górnośląskiego" (1868-1872) Antoni Masarczyk s. 91-102
Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej według tygodnika "Monika" (1876-1880) Rufin Sładek s. 103-123
Zadania Misji Wewnętrznej w świetle miesięcznika "Głos Misji Wewnętrznej" Reinhard Schittko s. 125-136
Model robotnika chrześcijańskiego w ujęciu górnośląskiego czasopisma "Praca" (1890-1891) Janusz Wycisło s. 137-150
Pielgrzymki Górnoślązaków w XIX i na początku XX w. Jerzy Myszor s. 151-169
Udział duchowieństwa śląskiego w akcji plebiscytowej i powstaniach (1919-1921) Hilary Gwóźdź s. 171-230
Zagadnienie pracy i zawodu w literaturze wczesnochrześcijańskiej Wincenty Myszor s. 231-241
Pieśni pątnicze ze zbioru Jana Kupca Urszula Burzywoda Jerzy Myszor s. 243-271
Przedpogrzebowe, pozaliturgiczne obrzędy na Śląsku Bogusław Płonka s. 273-279
"Der glaube kommt vom horen : okumenische fundamentaltheologie", P. Knauer, Graz Wien Koln 1978 : [recenzja] Jerzy Cuda P. Knauer (aut. dzieła rec.) s. 285-287
"Zarys etyki szczegółowej", Tadeusz Ślipko, Kraków 1982 : [recenzja] Jan Grzesica Tadeusz Ślipko (aut. dzieła rec.) s. 288-290
"Struktura teologii judeochrześcijańskiej w świetle badań Jeana Danielou", Franciszek Szulc, Lublin 1982 : [recenzja] W. Myszor Franciszek Szulc (aut. dzieła rec.) s. 291-292
"Szkice z dziejów kościelnych Śląska cieszyńskiego", Jan Kuś, Kraków 1983 : [recenzja] Józef Kiedos Jan Kuś (aut. dzieła rec.) s. 293-295