Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 315
Stulecie Papieskiej Komisji Biblijnej Antoni Tronina s. 317-328
Bóg przemawiający do ludzi Andrzej Sebastian Jasiński s. 329-359
Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej : Egzegeza w Qumran Zdzisław Małecki s. 360-366
Szczególne miejsce ludu wybranego i jego Świętych Pism w Nowym Testamencie Józef Kozyra s. 367-383
Relacja między Starym a Nowym w Testamentach na przykładzie roli uczonych w Piśmie Artur Malina s. 384-390
Von der Zweiquellentheorie zu Deuteromarkus. Illustriert anhand der Perikope vom Seesturm (Mk 4,35-41 par Mt 8,18-27 par Lk 8,22-25) Albert Fuchs s. 391-403
Łamanie chleba w Nowym Testamencie (Łk 24,35 i Dz 2,42) Wojciech Surmiak s. 404-413
Nowa retoryka w ujęciu Chaima Perelmana oraz Lucie Olbrechts-Tyteca w kontekście badania tekstu biblijnego Roman Pindel s. 414-436
Die Titel Christi in der Offenbarung des Johannes. Bausteine und Versuch einer johanneischen Christologie Nikola Hohnjec s. 437-458
Apokatástasis zrealizowana, aktualna i przyszła w tradycji biblijnej i patrystycznej przed Orygenesem Leszek Misiarczyk s. 459-476
Teologiczne podstawy egzegezy Orygenesa i jej aktualność Jan Słomka s. 477-489
Apokatástasis zrealizowana, aktualna i przyszła w tradycji biblijnej i patrystycznej przed Orygenesem Wincenty Myszor s. 490-503
Męczeństwo i śmierć Maniego (Psalm Bema CCXXVI) : wstęp, komentarz i tłumaczenie z języka koptyjskiego Roman Szmurło s. 504-508
De Iosepho Aegyptiaco in fabulis dramaticis (atque in scaena theatrali) in regione Silesia (s. XVI-XVIII) Anna Maria Malina s. 509-517
"Metafory jako mowa odpowiadająca Bogu" : Jürgena Werbicka ujęcie roli metaforyki w teologii Jacek Kempa s. 518-534
"The historical critical method in catholic Exegesis", Joseph G. Prior, Roma 1999 : [recenzja] Artur Malina Joseph G. Prior (aut. dzieła rec.) s. 535-537
"Nowe" czasopismo teologiczne : "Teologia praktyczna" : Czasopismo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Bogdan Biela s. 535-538
"Death, Burial and Afterlife in the Biblical World", Rachel S. Hallote, Chicago 2001 : [recenzja] Janusz Lemański Rachel S. Hallote (aut. dzieła rec.) s. 538-541
"Apostoł Paweł i jego dzieło", Hugolin Langkammer, Opole 2001 : [recenzja] Józef Kozyra Hugolin Langkammer (aut. dzieła rec.) s. 542-544
"Życie religijne w Biblii", G. Witaszek, Lublin 1999 : [recenzja] Maciej Basiuk G. Witaszek (aut. dzieła rec.) s. 544-546
"Ku radykalizmowi Ewangelii : studium nad wspólnymi logiami Jezusa w Ewangeliach według św. Mateusza i św. Marka", Mariusz Rosik, Wrocław 2000 : [recenzja] Jakub Dąbrowski Mariusz Rosik (aut. dzieła rec.) s. 546-549
"Dobry Bóg mówi do nas : Pismo Święte dla dzieci", Antoni Długosz, Częstochowa 2003 : [recenzja] Zdzisław Małecki Antoni Długosz (aut. dzieła rec.) s. 549-550
"Coptic Grammar : With Chrestomathy and Glossary : Sahidic Dialect", Bentley Layton, Wiesbaden 2000 : [recenzja] Roman Szmurło Bantley Layton (aut. dzieła rec.) s. 550-553
"Postawy katolików obrządku łacińskiego na Ukrainie wobec języka polskiego", Roman Dzwonkowski, Oleg Gorbaniuk, Julia Gorbaniuk, Lublin 2001 : [recenzja] Józef Krętosz Roman Dzwonkowski (aut. dzieła rec.) Oleg Gorbaniuk (aut. dzieła rec.) Julia Gorbaniuk (aut. dzieła rec.) s. 553-556
"Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1939", Józef Wołczański, Kraków 2002 : [recenzja] Józef Krętosz Józef Wołczański (aut. dzieła rec.) s. 556-558
"Posługa teologów świeckich w Kościele w Polsce : Studium pastoralne", Józef Mikołajec, Opole 2000 : [recenzja] Bogdan Biela Józef Mikołajec (aut. dzieła rec.) s. 558-563
"Posługa zbawcza Kościoła w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego", Marek Marczewski, Lublin 2000 : [recenzja] Bogdan Biela Marek Marczewski (aut. dzieła rec.) s. 563-566
"Doświadczenia religijne a sens życia", Kraków 2002 : [recenzja] Marek Wójtowicz s. 566-568
Sprawozdanie z sesji popularnonaukowej poświęconej osobie ks. prof. Wacława Schenka w 20. rocznicę jego śmierci (Bytom 29 X 2002 r.) Ireneusz Celary s. 573-574
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie z konferencji naukowej: Ojciec Józef Bocheński – drogi życia i myślenia filozoficznego (w stulecie urodzin Uczonego), Katowice 20 XI 2002 r. Marek Wójtowicz s. 575-576
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rudolf Schnackenburg (1914–2002) – wspomnienie pośmiertne Stanisław Pisarek s. 577-581
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie z działalności Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2002 Krzysztof Sosna s. 582-584
  Zacytuj
 • Udostępnij