Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jubileusz 40-lecia "Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych" Jerzy Myszor s. 5-7
Pierwsze lata "Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych" Remigiusz Sobański s. 8-15
"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" w trudnych latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia Wincenty Myszor s. 16-21
Digitalizacja i publikacja elektroniczna "Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych" Grzegorz Strzelczyk s. 22-26
"Chciałbym, abyście wszyscy mówili językami..." (1 Kor 14,5) : Św. Paweł jako apostoł w świetle 1 Kor 12-14 Marek Karczewski s. 27-38
Ćwiczenia z Pisma Świętego: od teorii do praktyki Wojciech Pikor s. 39-64
Krytyka antropomorfizmu pogańskiego w Adversus Nationes Arnobiusza Anna M. Kucz s. 65-71
Lament żałobny w koptyjskim Egipcie Agnieszka Muc s. 72-84
Afrahat "O poście" : Demonstratio tertia. De ieiunio. Patrologia Syriaca I, 97-136 Andrzej Uciecha s. 85-96
Ireneusz i przebóstwienie człowieka Jan Słomka s. 97-104
Historia magistra vitae: solidarietas versus caritas Artur Wysocki s. 105-119
Zmiany w sytuacji prawnej Żydów na ziemiach zaboru rosyjskiego w pierwszej połowie XIX wieku (do 1862 r.) Anita Palimąka s. 120-136
Zagadnienie holokaustu w dokumentach Światowej Rady Kościołów Grzegorz Ignatowski s. 137-146
Problem bezrobocia w obliczu masowej emigracji zarobkowej Katarzyna Ślebarska s. 147-156
Chrześcijańskie i pozawyznaniowe stowarzyszenia i organizacje dobroczynne kobiet na terenie Opola w XIX w. : do wybuchu I wojny światowej Dorota Schreiber-Kurpier s. 157-170
Tomasza Węcławskiego "Uniwersum wczesnych chrześcijan" : uwagi krytyczne Grzegorz Strzelczyk s. 171-180
Węcławskiego interpretacja Ewangelii Artur Malina s. 181-196
Struktury SB odpowiedzialne za inwigilację kurii katowickiej (1956-1970) Łucja Marek s. 197-208
Okoliczności "wyboru" ks. Filipa Bednorza na wikariusza kapitulnego w diecezji katowickiej w listopadzie 1952 roku : edycja źródeł Jerzy Myszor s. 209-226
Ksiądz Jan Skrzypczyk : proboszcz w Rudzie Krzysztof Nowrot s. 227-233
"Religione e religioni in Siria-Palestina. Dall'Antico Bronzo all'epoca romana", Paolo Xella, Roma 2007 : [recenzja] Janusz Wilk Paolo Xella (aut. dzieła rec.) s. 234-235
"Abraham : Trials of Family and Faith", Terence E. Fretheim, Columbia 2007 : [recenzja] Maciej Basiuk Terence E. Fretheim (aut. dzieła rec.) s. 236-238
"The Passions of Christ in High-Medieval Thought : An Essay on Christological Development", Kevin Madigan, Oxford 2007 : [recenzja] Grzegorz Strzelczyk Kevin Madigan (aut. dzieła rec.) s. 238-239
"Aƒ swthraj Ðdo : Model doskonalenia chrześcijańskiego w świetle ekshortacji pastoralnych Grzegorza z Nazjanzu", Dariusz Zagórski, Toruń 2007 : [recenzja] Wincenty Myszor Dariusz Zagórski (aut. dzieła rec.) s. 240-244
"Sofiologia św. Grzegorz z Nyssy : Elementy teologii trynitarnej i antropologii w Homiliach do Pieśni nad Pieśniami", Stanisław Strękowski, Kraków 2006 : [recenzja] Wincenty Myszor Stanisław Strękowski (aut. dzieła rec.) s. 244-248
"Metafizyka i teologia : Debata u podstaw", red. Robert J. Woźniak, Kraków 2008 : [recenzja] Wincenty Myszor Robert J. Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 248-251
"Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce po Soborze Watykańskim II", Andrzej Kiciński, Lublin 2007 : [recenzja] Roman Murawski Andrzej Kiciński (aut. dzieła rec.) s. 252-255
"Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku", Stanisław Litak, Lublin 2006 : [recenzja] Henryk Olszar Stanisław Litak (aut. dzieła rec.) s. 255-257
"Ksiądz Paweł Zielonkowski (1858-1912) : kustosz sanktuarium w Piekarach na Śląsku", Janusz Wycisło, Katowice 2008 : [recenzja] Henryk Olszar Janusz Wycisło (aut. dzieła rec.) s. 257-259
"Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie : antologia narodowych kodeksów etycznych", red. Zdzisław Gębołyś, Jacek Tomaszczyk, Warszawa 2008 : [recenzja] Henryk Olszar Zdzisław Gębołyś (aut. dzieła rec.) Jacek Tomaszczyk (aut. dzieła rec.) s. 259-263
"Katoliccy duchowni w Golgocie Wschodu : od księdza Pomirskiego do ks. Niedzielaka", Z.A.J. Peszkowski , S.Z.M. Zdrojewski, Pelplin–Warszawa–Łódź–Orchard Lake 2002 : [recenzja] Józef Krętosz Z.A.J. Peszkowski (aut. dzieła rec.) S.Z.M. Zdrojewski (aut. dzieła rec.) s. 263-267
"Szpieg Watykanu : Kapłan greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (1896- 1977)", Igor Hałagida, Warszawa 2008 : [recenzja] Józef Krętosz Igor Hałagida (aut. dzieła rec.) s. 267-270
"Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce w latach 1944-1980 : Studium historyczno-prawne", Artur Mezglewski, Lublin 2004 : [recenzja] Józef Krętosz Artur Mezglewski (aut. dzieła rec.) s. 271-274
"Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 - 5 II 1946", G. Mazur, J. Skwara, J. Węgierski, Katowice 2007 : [recenzja] Józef Krętosz G. Mazur (aut. dzieła rec.) J. Skwara (aut. dzieła rec.) J. Węgierski (aut. dzieła rec.) s. 274-276
I Polski Kongres Afrykanistyczny : Pieniężno 18-20 VI 2007 r. Grzegorz Wita s. 277-278
Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES : Katowice Bogumiła Warząchowska s. 279-281
Sympozjum Jan Paweł II – Pasterz i Pielgrzym : Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 16 X 2008 r. Maciej Basiuk s. 282-284
Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne „Nie samym chlebem żyje człowiek” (Pwt 8,3) : Słowo Boże w życiu i misji Kościoła : Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 23-25 X 2008 r. Maciej Basiuk s. 285-291
Wykaz przeprowadzonów przewodów doktorskich w wydziale teologicznym UŚ od otrzymania z dniem 27 maja 2002 r. przez Wydział Teologiczny UŚ uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych s. 292-294
Wykaz prac licencjackich w roku akademickim 2007 s. 295-296