Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo Redakcji Jacek Kempa s. 273
nowa ewangelizacja wczoraj i dziś: od dokumentów Soboru Watykańskiego II do "Evangelii gaudium" papieża Franciszka Rino Fisichella s. 274-282
"Lumen gentium" – historia, idee, program odnowy Kościoła Przemysław Sawa s. 283-303
Kościół kobiet : teologiczno-feministyczne postulaty odnowy struktur Kościoła Anna Maliszewska s. 304-317
Ku jedności Kościoła : ekumeniczna eklezjologia Jana Pawła II Robert Samsel s. 318-329
Misja katolików w świecie współczesnym według encykliki Benedykta XVI "Caritas in veritate" : studium analityczne Aleksander R. Bańka s. 330-342
Afrahat, "O obrzezaniu" ("Demonstratio XI. De circumcisione". Patrologia Syriaca I, 467-504) Andrzej Uciecha s. 343-355
„Bóg planował to jako dobro” : Rdz 50,15-21 jako motyw przewodni historii o Józefie Bogdan Wiktor Matysiak s. 356-370
Godność człowieka w świetle przykazania miłości nieprzyjaciół : na podstawie pism świętego Tomasza z Akwinu i błogosławionego Jana Dunsa Szkota Krzysztof Niewiadomski s. 371-387
Lekcjonarz mszalny podstawą kaznodziejskiej interpretacji problemów moralno-politycznych Jan Twardy s. 388-404
Postawy duchowieństwa katolickiego wobec systemu komunistycznego w województwie katowickim w latach 1944–1956 : zarys problemu Janusz Stefaniak s. 405-424
Górnośląskie zbiory pieśni kościelnych w latach 1914–2004 Wojciech Waszczak s. 425-447
Solidarność europejska a wojna na ukrainie – kryzys, próba czy deficyt? : Perspektywa polska i innych państw Europy Środkowowschodniej Dariusz Tułowiecki s. 448-473
„Przez wielką cierpliwość (2 kor 6,4)” – rzecz o poszukiwaniu i budowaniu autorytetów Dawid Ledwoń s. 474-478
Wpływ Ulricha Zwingliego na kształt szwajcarskiej reformacji Wojciech Medwid s. 479-491
Podstawowy warsztat biblijny homilisty Edward Wasilewski s. 492-501
"Dokumenty pergaminowe w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach", wstęp i opracowanie Wojciech Schäffer, Katowice 2015 : [recenzja] Roman Stelmach Wojciech Schäffer (aut. dzieła rec.) s. 502-503
"Tragedia górnośląska w miejscowościach podopolskich 1945", red. Piotr Górecki, Opole 2015 : [recenzja] Damian Bednarski Piotr Górecki (aut. dzieła rec.) s. 504-506
"Współczesne modele egzegezy biblijnej", Stefan Szymik, Lublin 2013 : [recenzja] Beata Urbanek Stefan Szymik (aut. dzieła rec.) s. 506-509
"Nowa wizja zarządzania Kościołem", Damian Wąsek, Kraków 2014 : [recenzja] Jacek Kempa Damian Wąsek (aut. dzieła rec.) s. 509-514
Sprawozdanie z Międzynarodowej konferencji naukowej „Oblicza mistyki. W 500-lecie narodzin św. teresy od Jezusa” (Katowice, 23–24 kwietnia 2015 roku) Magdalena Jóźwik s. 515-519
Sprawozdanie ze spotkania Sekcji Patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski (Częstochowa, 21–23 września 2015 roku) Wojciech Kamczyk s. 520-521