Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Afrahat "O pokutujących" (Demonstratio septima. De paenitentibus. Patrologia Syriaca I,313-360) Andrzej Uciecha s. 5-17
Afrahat "List synodalny" (Demonstratio XIV. Exhortatoria. Patrologia Syriaca I,573-726) Andrzej Uciecha s. 18-51
Argument metafizyczny w teologii fundamentalnej Krzysztof Kaucha s. 52-64
Teologia – filozofia: antropo-logika komplementarnej służby Jerzy Cuda s. 65-75
Prawda i wolność we współczesnej hermeneutyce teologicznej : argumenty J. Ratzingera Jerzy Szymik s. 76-92
Recepcja nauki o Matce Bożej Vaticanum II w wybranych posoborowych publikacjach Bogusław Kochaniewicz s. 93-101
Wybrane wątki Pawła Florenskiego koncepcji sofiologicznej – próba syntezy Justyna Kroczak s. 102-114
Ból u dziecka i jego terapia – próba bioetycznego spojrzenia Wojciech Surmiak s. 115-128
Spirala pomówień czy walka o dusze? : wokół polityki na ambonie w kazaniu radiowym abp. Teodorowicza Maciej Szczepaniak s. 129-146
Stanisława Tarnowskiego polemika z Włodzimierzem Sołowjowem w sprawie narodowej Ewelina Topolska s. 147-158
Ks. dr Teodor Kremski (1829-1906) Henryk Olszar s. 159-167
Koptyjska „żona” Jezusa Wincenty Myszor s. 168-172
Ks. Bernard Czernecki – kapelan „Solidarności” w Jastrzębiu Zdroju Michał Kłakus s. 173-182
Ostrzołka witraże, nie tylko śląskie Henryk Nadrowski s. 183-201
Spuścizna naukowa księdza Remigiusza Sobańskiego w zbiorach Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego – wstępna analiza Barbara Kołodziej s. 202-207
Dar ks. prof. dr. hab. Wincentego Myszora dla Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Agata Muc s. 208-215
"Bóg - Kosmos - Człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen", Małgorzata Kowalska, Lublin 2007 : [recenzja] Justyna Łukaszewska-Haberkowa Małgorzata Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 216-221
"Diritti e doveri derivanti dalla vocazione al matrimonio e alla famiglia nella legislazione sinodale polacca dopo il 1983", Przemysław Józef Góra, Łódź 2008 : [recenzja] Andrzej Pastwa Przemysław Józef Góra (aut. dzieła rec.) s. 222-226
"Greka Nowego Testamentu. Gramatyka", Andrzej Piwowar, Kielce 2010 : [recenzja] Monika Czarnuch Andrzej Piwowar (aut. dzieła rec.) s. 226-228
"Etyczne standardy marketingu farmaceutycznego", Marta Makowska, Warszawa 2010 : [recenzja] Anna Grychtoł Marta Makowska (aut. dzieła rec.) s. 228-230
"Krzyż w literaturze wczesnochrześcijańskiej. Antologia", wybór i oprac. Andrzej Uciecha, Katowice 2012 : [recenzja] Wincenty Myszor Andrzej Uciecha (aut. dzieła rec.) s. 231-232
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "«Starość - nie radość?» Aktywność Osób Starszych i Solidarność Międzypokoleniowa” : (Katowice, WTl, 22-23 października 2012) Paulina Pawłowska Weronika Rękawek s. 233-235
Sprawozdanie z sesji naukowej "Biskup August Hlond i jego diecezja" w rocznicę powstania Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego : (Katowice, WTl, 7 listopada 2012) Henryk Olszar s. 236-240
"Cognoscetis veritatem, et varitas liberavit vos" (J 8,32) : sprawozdanie z 'Lectio magistralis a due voci' z okazji 1700-lecia ogłoszenia Edyktu Mediolańskiego - patriarcha Bartłomiej I i kardynał Angelo Scola : (Mediolan, 15 maja 2013) Wojciech Surmiak s. 241-244