Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pielgrzymki w Biblii Józef Kozyra s. 5-18
Przedmiot normy kanonicznej Remigiusz Sobański s. 19-30
Świadomość i praktyka odnowy katechetycznej w diecezji katowickiej po Soborze Watykańskim II Marceli Cogiel s. 31-55
Budowa kościoła Dobrego Pasterza w Drogomyślu (1966-1969) : Idea i realizacja Henryk Nadrowski s. 57-112
Udział katolików świeckich w życiu publicznym : Materiały sympozjum s. 113-162
Jak młodzi wierzą? : Materiały duszpasterskie Janusz Tarnowski s. 163-173
Eucharystia znaczy dziękczynienie Antoni J. Nowak s. 175-190
Duszpasterska i charytatywna działalność biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Gawliny w latach 1939-1945 (część 2.) Jacek Borkowicz s. 191-213
Główne nurty katolickiej myśli i działalności społecznej w Europie w XIX wieku Janusz Wycisło s. 215-252
Śląska seria Stanisław Pisarek s. 253-259
Teologiczno-moralny problem ochrony środowiska a prawo Zbigniew Łabno s. 261-264
"Zwischen staatsrason und Evangelium : Kardinal Hlond und die Tragodie der ostdeutschen diozesen", Franz Scholz, Frankfurt 1988 : [recenzja] Włodzimierz Stępiński Franz Scholz (aut. dzieła rec.) s. 265-273
"Wierzcie moicm dziełom : funkcja motywacyjna cudu w teologii XX wieku", Marian Rusecki, Katowice 1988 : [recenzja] J. Cuda Marian Rusecki (aut. dzieła rec.) s. 273-276
"Formacja życia duchowego w ujęciu głównych przedstawicieli szkoły zmartwychwstańczej", Stanisław Urbański, Warszawa 1988 : [recenzja] Antoni J. Nowak Stanisław Urbański (aut. dzieła rec.) s. 276-279
"Die Vielfahe Geburt zur Liebe : anthropologische und theologische grundlagen eines ehe - und familienkatechumenates", Johann Enichlmayr, Salzburg 1988 : [recenzja] Henryk Krzysteczko Johann Enichlmayr (aut. dzieła rec.) s. 279-280
"Leitfaden zur Biblia Hebraica stuttgartensia", Reinhard Wonneberger, Gottingen 1984 : [recenzja] Antoni Dreja Reinhard Wonneberger (aut. dzieła rec.) s. 280-282
"Martyrium und sophiamythos im gnostizismus nach den texten von nag hammadi", Clemens Scholten, Munster 1987 : [recenzja] Wincenty Myszor Clemens Scholten (aut. dzieła rec.) s. 282-286
"Le Monastere de st phoibammon", Włodzimierz Godlewski, Warszawa 1986 : [recenzja] Wincenty Myszor Włodzimierz Godlewski (aut. dzieła rec.) s. 286-289