Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Katowicka debata nad katechezą dorosłych. Relacja z sympozjum oraz z zebrań przygotowawczych Stanisław Pisarek s. 5-18
Katecheza dorosłych w diecezji katowickiej Herbert Bednorz s. 19-24
Socjalizacja religijna w społeczeństwie rozwiniętym Władysław Piwowarski s. 25-42
Problem komunikacji interpersonalnej w katechezie dorosłych Janusz Tarnowski s. 43-58
Rodzice jako katecheci Dieter Emeis s. 59-64
Kierunki i formy pracy katechetycznej z dorosłymi w parafii Roman Murawski s. 65-80
Nauka katolicka - kultura - ewangelizacja Stanisław Bista s. 81-89
Pastoralna teologia pracy Czesław Bartnik s. 91-104
O eklezjologię doczesnej pracy ludzkiej Krystian Wojaczek s. 105-118
Motywy chrztu dzieci : Analiza socjologiczno-pastoralna Janusz Mariański s. 119-137
W stronę etyki ekologicznej Jan Grzesica s. 139-151
O potrzebie wiary zdolnej do dialogu Adolf Exeler s. 153-170
Świętowanie niedzieli jako forma katechezy dla społeczności ludzkiej Wilhelm Zauner s. 171-178
Dyskusje i rozmowy jako metody religijnego kształcenia dorosłych Dieter Emeis Karl Heinz Schmitt s. 179-193
Katecheza dorosłych w parafii Wisła Mała Krystian Wuttke s. 195-202
Ewangelia dziecięctwa Jezusa w aspekcie kerygmatycznym Roman Bartnicki s. 203-231
Psychologiczne aspekty pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w dniach od 2 do 10 czerwca 1979 r. Adam Biela s. 233-278
Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra dla Ludu Polskiego na Śląsku : przypomnienie i uzupełnienie Franciszek Maroń s. 279-307
Męczeństwo bł. Jana Sarkandra Józef Budniak s. 309-328
Wkład Ignacego Felbigera w reformę szkolnictwa podstawowego w drugiej połowie XVIII w. Jerzy Mrukwa s. 329-339
Problem "scientiae debitae" a przeszkoda wieku w kanonistyce XVI-XVIII wieku Wenanty Bronisław Zubert s. 342-377
"Die responsa ad consulta bulgarorum des papstes Nikolaus I (858-867)", Lothar Heiser, Trier 1979 : [recenzja] Justyn Henryk Widuch Lothar Heiser (aut. dzieła rec.) s. 379-382
Informacje Józef Kiedos s. 383-387