Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Handel żywym towarem : list 10* i 24* świętego Augustyna : ze zbioru J. Divjaka Wincenty Myszor s. 235-255
Afrahat "O pokorze" (Demonstratio IX. De humilitate : Patrologia Syriaca I, 408-441) Andrzej Uciecha s. 256-266
Paths of quartodeciman Pascha in the letters of Ignatius of Antioch Krzysztof Abucewicz s. 267-279
Relacja chrystologia – eklezjologia w teologii Hansa Ursa von Balthasara Magdalena Jóźwik s. 280-291
Teologia Wcielenia dzisiaj Jerzy Szymik s. 292-305
La necesidad de la humanización de la psiquiatría en el pensamiento de Antoni Kępiński Witold Kania s. 306-315
Udział duszpasterzy z Górnego Śląska w życiu religijnym polskich emigrantów we Francji w okresie międzywojennym Michał Kłakus s. 316-345
Spór o wyznaniowy charakter szkół Górnego Śląska w dwudziestoleciu międzywojennym na podstawie „Gościa Niedzielnego” w latach 1923–1939 Krzysztof Sarzyński s. 346-360
Proboszcz na emeryturze : wybrane aspekty psychospołeczne w świetle teorii i wywiadów Marek Niezabitowski s. 361-385
Życie i działalność naukowa Rudolfa Schnackenburga Tomasz Kusz s. 386-404
Katowice początkiem życia biblisty księdza Rudolfa Schnackenburga Henryk Olszar s. 405-416
Rudolfa Schnackenburga "Nauka moralna Nowego Testamentu" wobec wyzwań współczesności Henryk Witczyk s. 417-423
Charakterystyka komentarza do Ewangelii według świętego Jana autorstwa Rudolfa Schnackenburga Beata Urbanek s. 424-434
Ksiądz Władysław Basista jako wychowawca, homileta i logopeda Leszek Szewczyk s. 435-444
"Moralna ocena obojętności religijnej", Wiesław Pieja, Kraków 2011 : [recenzja] Anna Rzędkowska Wiesłąw Pieja (aut. dzieła rec.) s. 445-446
Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku Henryk Olszar s. 447-465
Sprawozdanie z dyskusji panelowej „Wrocławska szkoła historii Kościoła : w 50. rocznicę śmierci ks. prof. Bertolda Altanera 1885–1964” Adam Tondera s. 466-467
Sprawozdanie z 52. Sympozjum Biblistów Polskich (Łódź, 16–18 września 2014) Tomasz Kusz s. 468-472
Sprawozdanie z X Międzynarodowych Jesiennych Dni Biblijnych „Natchnienie Pisma Świętego”, zorganizowanych przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Lublin, 22–23 października 2014) Beata Urbanek s. 473-477
Sprawozdanie z konferencji „Doktorzy Kościoła” (Kraków, 4 listopada 2014) Damian Bednarski s. 478-485
Sprawozdanie z konferencji: „Stary czy nowy Kościół? Próba oceny po 50 latach Lumen gentium i Gaudium et spes w świetle kolejnych wypowiedzi Magisterium Kościoła, teologii, duszpasterstwa” (Katowice, 13–14 listopada 2014) Magdalena Jóźwik s. 486-488