Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W poszukiwaniu prawdziwego humanizmu, czyli dialog Kościoła z niewierzącymi Marek Spyra s. 5-10
Akceptacja nieskończoności aktualnej u św. Augustyna Jerzy Dadaczyński s. 11-22
Filozofia matematyki Immanuela Kanta jako punkt odniesienia filozofii matematyki stowarzyszonych z klasycznymi kierunkami badań podstaw matematyki Jerzy Dadaczyński s. 22-36
Więź z winnym krzewem [Chrystusem Synem] i z ojcem-rolnikiem [Bogiem Ojcem] w obrazie winnego krzewu (J 15,1-11) Stanisław Pisarek s. 37-44
Charakter teologiczny i biograficzny ewangelii jako gatunku literackiego Józef Kozyra s. 45-68
Tytuły Chrystusa nazywające Go głównym władcą i wodzem w nauczaniu św. Piotra Apostoła Józef Kozyra s. 69-94
Teologia jako nauka wiary, czyli scientia sui generis Jerzy Szymik s. 95-104
Udział duchowieństwa śląskiego w życiu narodowym i politycznym II Rzeczypospolitej Henryk Olszar s. 105-135
Mitbestimmung im Kleinunternehmen Józef Kupny s. 137-148
Die Arbeitslosigkeit in Polen unter sozialethischen Gesichtpunkten Stanisław Fel s. 149-158
Dyscyplina postna w Kościele od Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku Zbigniew Janczewski s. 171-182
Teologiczno-duszpasterskie przesłanki podstawowej formacji do kapłaństwa w świetle poglądów ks. Stanisława Maślińskiego jako regensa Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie Andrzej Marek s. 183-202
Szkolne nauczanie religii w procesie wychowania w dobie kryzysu wartości Marceli Cogiel s. 203-218
Koncepcja ewangelizacji i katechezy św. Eugeniusza de Mazenoda - założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w perspektywie nowej ewangelizacji i katechizacji Kazimierz Zdziebko s. 219-248
Duchowość mistyczna w Islamie na podstawie Koranu, Sunny i Szariatu Selim Chazbijewicz s. 259-268
Poetyckie słowa o Bogu Mirosława Ołdakowska-Kuflowa s. 269-278
Literatura, czyli "jak mówić o Bogu?" Marta Skwara Marek Skwara s. 279-285
Jan Paweł II - nauczyciel i pedagog Tacjan Wójciak s. 293-303
Moralne zło antykoncepcji w świetle nauki Kościoła Jan Grzesica s. 305-313
Znaczenie psychologii dla teologii pastoralnej Henryk Krzysteczko s. 315-327
Kryzys spowiedzi jako wezwanie dla teologi pastoralnej Henryk Krzysteczko s. 329-343
Osobowościowo-religijna samoocena penitentów a postawy wobec spowiedzi Henryk Krzysteczko s. 345-356
Głęboko ludzki i prawdziwie chrześcijański sens cierpienia Antoni Bartoszek s. 357-368
Sprawozdanie z działalności naukowej, dydaktycznej i gospodarczej Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach w roku akademickim 1997 Antoni Reginek s. 369-374
Colloquium Biblicum Lovaniense Stanisław Pisarek s. 375-380
Bibliografia profesorów i wykładowców Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach za rok 1998 s. 381-393
"Der Bibel Atlas : die Geschichte des Heiligen Landes 3000 Jahre vor Christus bis 2000 Jahre nach Christus : 264 Karten mit kommentiertem Text", Yohanan Aharoni, Michael Avi-Yonah, Hamburg 1981 : [recenzja] Antoni Dreja Yohanan Aharoni (aut. dzieła rec.) Michael Avi-Yonah (aut. dzieła rec.) s. 395-396
"Biographical Dictionary of Christian Missions", G. H. Anderson, New York 1998 : [recenzja] Jan Górski G.H. Anderson (aut. dzieła rec.) s. 396-398
"Rola i zadania prezbiterium w życiu Kościoła partykularnego : studium prawno-historyczne", Józef Wroceński, Warszawa 1998 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Józef Wroceński (aut. dzieła rec.) s. 398-401
"Filozof i pamięć : refleksje nad dziełem filozoficznym Konstantego Michalskiego w pięćdziesiątą rocznicę śmierci uczonego", Czesław Głombik, Katowice 1997 : [recenzja] Jan Sikora Czesław Głombik (aut. dzieła rec.) s. 401-402
"Psychologiczno-religijne korelaty postaw penitentów wobec spowiedzi : studium teologiczno-pastoralne", Henryk Krzysteczko, Katowice 1998 : [recenzja] Stanisław Urbański Henryk Krzysteczko (aut. dzieła rec.) s. 403-409