Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5
Droga odrodzenia polskich uczelni teologicznych Tadeusz Pieronek s. 7-16
Aktualność soborowego postulatu społecznej realizacji chrześcijańskiej nadziei Jerzy Cuda s. 17-25
Konsequenzen der Unterscheidung zwischen der Christologie "von oben" und der Christologie "von unten" in der Soteriologie Jacek Kempa s. 26-42
Lud Jahwe w orędziu Deuteroizajasza Zdzisław Małecki s. 43-53
Miejsca i świadectwa archeologiczne związane z pierwszą ewangelizacją Europy w czasie II wyprawy misyjnej św. Pawła : Pawłowym szlakiem przez Grecję Józef Kozyra s. 54-72
Apokryf Jana : Wstęp i tłumaczenie z koptyjskiego wersji z NHC II, 1 Wincenty Myszor s. 73-89
deał bezżeństwa "synów przymierza" w polemice z judaizmem w "Mowach" Afrahata Andrzej Uciecha s. 90-103
Doświadczenia śląskie w działalności biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny Mariusz Trąba s. 104-136
Katolickie stowarzyszenia młodzieży na Śląsku w okresie II Rzeczypospolitej Leszek Wilczyński s. 137-155
Valeat aequitas Remigiusz Sobański s. 156-160
"Biblia w Qumran : wprowadzenie w lekturę biblijnych rękopisów znad Morza Martwego", Antoni Tronina, Kraków 2001 : [recenzja] Zdzisław Małecki Antoni Tronina (aut. dzieła rec.) s. 161-164
"Od wolności wyboru wyznania do przymusu religijnego : ewolucja poglądów biskupa Augustyna z Hippony podczas schizmy donatystycznej w Afryce Północnej", Tadeusz Kołosowski, Piła 200 : [recenzja] Wincenty Myszor Tadeusz Kołosowski (aut. dzieła rec.) s. 164-166
"Geneza chrześcijańskiej rachuby lat : historyczno-teologiczne podstawy systemu Dionizego mniejszego", Józef Naumowicz, Kraków-Tyniec 2000 : [recenzja] Wincenty Myszor Józef Naumowicz (aut. dzieła rec.) s. 167-169
"Pokarm i ofiara : refleksja eucharystyczna wczesnych ojców greckich", Jan Słomka, Łódź 2000 : [recenzja] Wincenty Myszor Jan Słomka (aut. dzieła rec.) s. 169-172
"So wurde Bibel: ein Sachbuch zum Alten Testament", Diego Arenhoevel, Stuttagrt 1974 : [recenzja] Antoni Dreja Diego Arenhoevel (aut. dzieła rec.) s. 172-173
"Tanulmanyok az egyhazi hazassages perjogról", Zenon Grocholewski, Budapest 2000 : [recenzja] Bronisław Wenanty Zubert Zenon Grocholewski (aut. dzieła rec.) s. 173-181
"Sakrament pokuty i pojednania", Marian Pastuszko, Kielce 1999 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Marian Pastuszko (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Niemoc płciowa jako przeszkoda do małżeństwa : ewolucja czy zmiana koncepcji?", Henryk Stawniak, Warszawa 2000 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Henryk Stawniak (aut. dzieła rec.) s. 183-185
"Człowiek przełomu tysiącleci", red. Józef Makselon, Borys J. Soiński, Kraków 2000 : [recenzja] Henryk Krzysteczko Józef Makselon (aut. dzieła rec.) Borys J. Soiński (aut. dzieła rec.) s. 185-188
"Czy fizyka jest nauką humanistyczną", Michał Heller, Tarnów 1998 : [recenzja] Andrzej Kozubski Michał Heller (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"Die Konfessionellen verhaltnisse im Teschener schlesien vom Mittelalter bis zur Gegenwart", Ratingen 2000 : [recenzja] Piotr Ryguła s. 191-197
"Für Glaube und Volkstum : Die katholische Wochenzeitung `Der Deutsche in Polen` (1934-1939) in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus", Pia Nordblom, Paderborn-Munchen-Wien-Zurich 2000 : [recenzja] Jerzy Myszor Pia Nordblom (aut. dzieła rec.) s. 197-199
"Arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego wizja ukraińskiego narodu, państwa i cerkwi", Adam Kubasik, Lwów-Kraków 1999 : [recenzja] Józef Krętosz Adam Kubasik (aut. dzieła rec.) s. 200-203
"Kościół i cerkiew na wsolnej drodze : concordia 1863 r. z porozumienia między obrządkiem greckokatolickim a łacińskim w Galicji Wschodniej", Włodzimierz Osadczy, Lublin 1999 ; [recenzja] Józef Krętosz Włodzimierz Osadczy (aut. dzieła rec.) s. 203-206
Chrześcijaństwo jutra Jerzy Cuda s. 207-209
Złoty jubileusz lowańskich dni biblijnych 2001 Stanisław Pisarek s. 210-221