Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
50-lecie działalności Apostolstwa Chorych w Polsce : Przemówienie wprowadzające do sympozjum Romuald Rak s. 6-8
Apostolstwo Chorych w Polsce i jego pierwszy duszpasterz Marian Rechowicz s. 9-12
Pięćdziesiąt lat posługi Apostolstwa Chorych ludziom chorym i cierpiącym w Polsce Jan Szurlej s. 13-37
Problem cierpienia w teologii Adam Ludwik Szafrański s. 39-55
Chory w domu i opieka nad nim Teresa Kukołowicz s. 57-60
Duszpasterstwo chorych w szpitalach Stanisław Grzesiuk s. 61-70
Sakrament namaszczenia chorych w aspekcie teologicznym i pastoralnym Czesław Krakowiak s. 71-95
Teoria ewolucji i wiara Tadeusz Wojciechowski s. 99-117
Prawda ludzkiego życia: ja = my = Bóg Jerzy Cuda s. 119-143
Duszpasterstwo robotników w parafii. Zjazd pastoralny w Wiedniu w grudniu 1978 roku Herbert Bednorz s. 147-154
Przygotowanie Wiedeńskiego Zjazdu Pastoralnego 1978 : Przyczynek do duszpasterstwa robotników Romuald Rak s. 155-165
Koncepcja kontaktu pomocnego według C. Rogersa i możliwość jej zastosowania w duszpasterstwie Henryk Krzysteczko s. 167-196
Przepowiadanie wczoraj i dziś Romuald Waldera s. 197-208
Kościół na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XVII wieku Franciszek Maroń s. 209-263
Współuczestnictwo w świętych czynnościach w świetle dekretu "O Kościołach Wschodnich katolickich" Soboru Watykańskiego II Justyn H. Widuch s. 265-290
Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej - Protokoły wizytacyjne z 1720 i 1721 r. Franciszek Maroń s. 291-326
Przegląd najważniejszych prac dotyczących kościoła na Śląsku F. Maroń s. 327
Przegląd artykułów związanych z historią Śląska F. Maroń s. 327-328
Przegląd ważniejszych prac dotyczących Śląska F. Maroń s. 328-331
"Religion nach Wahl, Grundlegung einer Auswahlchristenpastoral", Paul Michael Zulehner, Wiedeń 1974 : [recenzja] Herbert Bednorz Paul Michael Zulehner (aut. dzieła rec.) s. 333-336
"Wychowanie eucharystyczne w diecezji katowickiej (1922-1972)", Romuald Rak, Lublin 1974 : [recenzja] Janusz Mariański Romuald Rak (aut. dzieła rec.) s. 337-342
"Filozofia czasu próby", Andrzej Grzegorczyk, Paris 1979 : [recenzja] Józef Kupny Andrzej Grzegorczyk (aut. dzieła rec.) s. 343-346
"Die Beziehungen des Vatikans zu Polen wahrend des II Weltkrieges", M. Claus, Wiedeń 1979 : [recenzja] Franciszek Maroń M. Claus (aut. dzieła rec.) s. 347-350
"Dzieje Parafii diecezji cieszyńskiej", J. Broda, Warszawa 1978 : [recenzja] Franciszek Maroń J. Broda (aut. dzieła rec.) s. 350
"Encyklopedia katolicka, tom III", Lublin 1979 : [recenzja] Franciszek Szulc s. 351-353
"Jezus als psychotherapeut", Hanna Wolf, Stuttgart 1979 : [recenzja] Henryk Krzysteczko Hanna Wolf (aut. dzieła rec.) s. 355-356
Informacje S. Pisarek s. 357-358