Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Katecheza dorosłych Herbert Bednorz s. 5-18
Ewangelia według Tomasza Wincenty Myszor s. 19-42
Refleksje o kościelnym prawie fundamentalnym Remigiusz Sobański s. 43-57
Teologia prawa jako nauka o ontologicznych podstawach prawa kościelnego Remigiusz Sobański s. 59-70
Tendencje odnowy pojęcia sakramentu we współczesnej teologii ewangelickiej Alfons Skowronek s. 71-105
Ogólne założenia ireniczne Andrzeja Frycza Modrzewskiego Rufin Goczoł s. 107-130
Kontakty Wrocławia z papieżem Pawłem II Jan Drabina s. 131-150
Parafia górnośląska w pierwszym ćwierćwieczu XVIII w. Franciszek Maroń s. 151-225
Kongres Teologów Polskich 21-23 IX 1971 r. : refleksje Stanisław Bista s. 227-231
Głos w sprawie tzw. katechizacji dorosłych Alfons Skowronek s. 233-242
Eksperyment wielkopostnych rekolekcji młodzieżowych Henryk Bolczyk s. 243-254
Miejsce i rola Kościoła lokalnego w Kościele powszechnym Remigiusz Sobański s. 255-261
Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej. - Dekrety egzekucyjne do protokołów wizytacyjnych z r. 1598 Franciszek Maroń s. 263-274
Przegląd artykułów związanych tematycznie z dziejami Kościoła na Śląsku s. 275-276
Ważniejsze pozycje wydawnicze ostatnich lat dotyczące Śląska Franciszek Maroń s. 276-283
Przegląd czasopism teologicznych Stanisław Bista s. 283-292
"Zukunft der Theologie, Theologie der Zukunft", Wien 1971 : [recenzja] Remigiusz Sobański s. 293-296
"Reflektierter Glaube : Perspektiven, Methoden und Modelle der theologischen Erwachsenenbildung", A. Exeler, D. Emeis, Freiburg 1970 : [recenzja] Alfons Skowronek D. Emeis (aut. dzieła rec.) A. Exeler (aut. dzieła rec.) s. 296-298
"Lernprozesse im glauben : ein Arbeitsbuch für die Erwachsenenbildung mit dem Holländischen Katechismus", D. Emeis, Freiburg 1970 : [recenzja] Alfons Skowronek D. Emeis (aut. dzieła rec.) s. 298-300
"Sakrament in der evangelischen Theologie der Gegenwart", Alfons Skowronek, Munchen 1971 : [recenzja] Alfons Skowronek Andrzej Zuberbier s. 300-308
"Chrzest jako podstawa jedności Kościoła", Remigiusz Sobański, Warszawa 1971 : [recenzja] Marian Żurowski Remigiusz Sobański (aut. dzieła rec.) s. 308-313
Dyskusja R. S. s. 313-314
"Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo", [b.m.] 1970 : [recenzja] Remigiusz Sobański s. 315-319
"Praktyki religijne w diecezji warmińskiej", Władysław Piwowarski, Warszawa 1969 : [recenzja] Benedykt Woźnica Władysław Piwowarski (aut. dzieła rec.) s. 319-322
"Z dziejów duszpasterstwa w archidiakonacie wrocławskim w czasach nowożytnych", W. Urban, Warszawa 1971 : [recenzja] Franciszek Maroń W. Urban (aut. dzieła rec.) s. 322-326
"Polityka okupanta hitlerowskiego wobec Kościoła katolickiego 1939 — 1945 tzw. okręgi Rzeszy : Gdańsk—Prusy Zachodnie, Kraj Warty i regencja katowicka", J. Sziling, Poznań 1970 : [recenzja] Hilary Gwóźdź Franciszek Maroń J. Sziling (aut. dzieła rec.) s. 326-358
"rolegomen a d o filozofi i przyrod y inspiracj i arystotele - sowsko-tomistyczne j", Stanisław Mazierski, Lublin 1969 : [recenzja] Tadeusz Pietrzyk Stanisław Mazierski (aut. dzieła rec.) s. 358-361
"Polski problem", Warszawa 1972 : [recenzja] H. B. s. 361-366
Informacje Stanisław Pisarek s. 367-371