Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5
[De Beata Virgine Maria...] Jerzy Andrzej Wojtczak s. 6
Przyjmijcie od Waszego Rodaka i Następcy Piotra Ewangelię Pracy, Sprawiedliwości i Miłości Społecznej : Homilia podczas nabożeństwa maryjnego : Katowice, 20 czerwca 1983 r. Jan Paweł II s. 7-12
Słowo do inwalidów i głuchoniemych w katedrze Chrystusa Króla Jan Paweł II s. 13
Słowo do pielgrzymów na Jasnej Górze po powrocie z Katowic Jan Paweł II s. 14
Tytuł "Matka sprawiedliwości i miłości społecznej" w Litanii Loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny Michał Kaszowski s. 15-21
"Praca" w kazaniach piekarskich kardynała Karola Wojtyły Józef Przybyła s. 23-41
Nauczanie społeczne Jana Pawła II w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski Józef Kupny s. 43-60
Wiarygodność objawionego sensu ludzkiej pracy. Fundamentalnoteologiczny aspekt papieskiej Ewangelii pracy Jerzy Cuda s. 61-86
Ad limina Apostolorum : podróże i pielgrzymki do Rzymu w starożytnym Kościele Wincenty Myszor s. 87-97
Idea misji Boskiej jako faktu eklezjalnego w doktrynie encyklik misyjnych papieży przedsoborowych Marian Balwierz s. 99-118
Papieskie Dzieła Misyjne dzisiaj Stanisław Bista s. 119-127
Eucharystia w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego : spojrzenie pastoralno-teologiczne Romuald Rak s. 129-156
Prymas Kościoła katolickiego w Polsce : Znaczenie i rola w dziejach Polski Bolesław Kumor s. 157-169
Kardynał Karol Wojtyła - uczestnik pielgrzymek mężów i młodzieńców do Piekar Śląskich Józef Kiedos s. 171-193
Kalendarium przygotowań do wizyty Ojca świętego Jana Pawła II w Katowicach Wiktor Skworc s. 195-217
Modlitewne czuwanie na lotnisku w Katowicach-Muchowcu oraz w katedrze śląskiej w dniu spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w poniedziałek, dnia 20 czerwca 1983 r. Stefan Cichy s. 219-247
Chrześcijanie wobec świata : problem wojny i pokoju w pierwotnym chrześcijaństwie Wincenty Myszor s. 249-258
Bibliografia prac magisterskich powstałych w Studium Pastoralnym w Katowicach Józef Krętosz s. 259-262
"La missione e la catechesi nella bibbia", E. Testa, Roma 1981 : [recenzja] Marian Balwierz E. Testa (aut. dzieła rec.) s. 263-267
"Kościół Agape według Klemensa ALeksandryjskiego", Fr. Drączkowski, Lublin 1983 : [recenzja] Wincenty Myszor Fr. Drączkowski (aut. dzieła rec.) s. 268-269
"The gnostic gospels", E. Pagels, New York 1979 : [recenzja] Wincenty Myszor E. Pagels (aut. dzieła rec.) s. 270-271
Informacje dla autorów artykułów publikowanych w śląskich studiach historyczno-teologicznych s. 273-275