Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ks. prof. dr hab. Jerzy Cuda - teolog objawionej antropologii Sławomir Zieliński s. 321-332
Postulat hermeneutycznej potrzeby relacji "nauki-teologia" Andrzej Anderwald s. 333-346
Krzyż odpowiedzią Boga na grzech człowieka Tadeusz Dola s. 347-356
Sis tu tuus, et ego ero tuus : Znaczenie podmiotowości dla refleksji teologicznej Krystian Kałuża s. 357-372
Argument sensotwórczy na wiarygodność Kościoła w świetle nauczania Jana Pawła II Krzysztof Kaucha s. 373-386
Pytanie o implikowaną hermeneutykę teologiczną Anzelma z Canterbury Jacek Kempa s. 387-396
Symbolika serca w teologii Jana Pawła II Andrzej Stefan Nowicki s. 397-405
Eschatyczna przemiana świata Marian Rusecki s. 406-413
Włoska teologia fundamentalna Marek Skierkowski s. 414-424
Relacja antropologia-teologia : dopowiedzenie metodologiczne Grzegorz Strzelczyk s. 425-434
Obraz Boga w teologii Josepha Ratzingera Jerzy Szymik s. 435-449
Jedność między ludźmi w świetle opowiadania o wieży Babel Maciej Basiuk s. 450-461
Marcin Luter wobec Listu Jakuba Józef Kozyra s. 462-472
Dramaturgia metafory panowania Boga. Sekwencja, kontekst i kontynuacja przypowieści (Mk 4) Artur Malina s. 473-489
Izrael ludem jedynego Boga Zdzisław Małecki s. 490-497
Ateizm jako źródło niepokojów ludzkich Alojzy Drożdż s. 498-510
Bł. Johna Henry'ego kard. Newmana (1801-1890) teologia sumienia Wojciech Surmiak s. 511-528
Struktura eklezjalnej wspólnoty we współczesnym nauczaniu Kościoła Bogdan Biela s. 529-546
Zasada chrystocentryzmu w kaznodziejstwie Jan Twardy s. 547-563
Liturgia jako „przestrzeń" świadectwa na rzecz jedności Andrzej Żądło s. 564-574
Problemy związane ze zdrowiem psychicznym zgłaszane w Diecezjalnej Poradni Życia Rodzinnego Henryk Krzysteczko s. 575-589
Indissolubilitas... quae ratione sacramenti peculiarem obtinet firmitatem (kan. 1056) : uwagi o relacji nierozerwalność-sakrament małżeństwa Andrzej Pastwa s. 590-606
El amor conyugal y su relevancia en el ámbito canónico de la época postconsiliar. Unas reflexiones en cuanto a la doctrina canónica polaca Piotr Ryguła s. 607-616
"Teologia w warunkach nowoczesności i ponowoczesności", Ignacy Bokwa, Sandomierz 2010 : [recenzja] Jerzy Szymik Ignacy Bokwa (aut. dzieła rec.) s. 617-619
"Ks. Biskup Juliusz Bieniek (1895–1978) : Studium historyczno-pastoralne", Jan Górecki, Katowice 2011 : [recenzja] Jerzy Szymik Jan Górecki (aut. dzieła rec.) s. 619-621
"Reinterpretacja doktrynalnych wypowiedzi Magisterium Kościoła od 50 do 325 roku", Włodzimierz Wołyniec, Wrocław 2011 : [recenzja] Jerzy Szymik Włodzimierz Wołyniec (aut. dzieła rec.) s. 622-623
"Zugehörigkeit zur Katholischen Kirche. Kanonistische Klärungen zu den pastoralen Initiativen der Österreichischen Bischofskonferenz. Festschrift für Bischof DDr. Klaus Küng zur Vollendung des 70. Lebensjahres", Wien 2010 : [recenzja] Andrzej Pastwa s. 624-630
"Der Kirchenaustritt im staatlichen und kirchlichen Recht", red. E. Güthoff, S. Haering, H. Pree, Freiburg–Basel–Wien 2011 : [recenzja] Andrzej Pastwa E. Güthoff (aut. dzieła rec.) S. Haering (aut. dzieła rec.) H. Pree (aut. dzieła rec.) s. 630-635
"Sofferenza dell’uomo e silenzio di Dio nell’Antico Testamento e nella letteratura del Vicino Oriente Antico", Horacio Simian-Yofre, Roma 2005 : [recenzja] Janusz Wilk Horacio Simian-Yofre (aut. dzieła rec.) s. 636-637
"List św. Jakuba : wstęp : przekład z oryginału : komentarz", Józef Kozyra, Częstochowa 2011 : [recenzja] Zdzisław Małecki Józef Kozyra (aut. dzieła rec.) s. 638-639
"Kościół a polityka : Wykłady otwarte zorganizowane w okresie Wielkiego Postu 2011", red. M. Worbs, Opole 2011 : [recenzja] Henryk Krzysteczko M. Worbs (aut. dzieła rec.) s. 640-641
Exploring the Boundaries of Bodiliness – Theological and Interdisciplinary Approaches to the Human Condition : sprawozdanie z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez europejskie stowarzyszenie teologii katolickiej (Wiedeń, 25-28.08.2011) Wojciech Surmiak s. 642-645
Sprawozdanie z VII walnego zebrania biblistów polskich i 49. sympozjum biblistów polskich (Katowice, 20–22 września 2011) Tomasz Kusz s. 646-652
VII zjazd stowarzyszenia teologów fundamentalnych w Polsce – „Apologia Kościoła dziś” (Gdańsk, 21–23 września 2011 r.) Łukasz Gaweł s. 653-656