Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z okazji przyznania ks. prof. zw. dr. hab. Wincentemu Myszorowi nagrody „Lux ex Silesia” Antoni Bartoszek s. 247
Laudacja z okazji otrzymania przez księdza prof. zw. dr. hab. Wincentego Myszora nagrody „Lux ex Silesia” Janusz Janeczek s. 248-251
Słowo Laureata nagrody „Lux ex Silesia” Wincenty Myszor s. 253-255
„Uwierzył Bogu i to mu poczytano za sprawiedliwość”(Ga3,6) : droga wiary Abrahama w tradycji biblijnej Maciej Basiuk s. 256-263
Abraham – Ojcem żywej wiary według Listu św. Jakuba Józef Kozyra s. 264-275
Pozytywne i negatywne postawy dziecka w Ewangeliach Stanisław Wronka s. 276-291
Teofylakta uzasadnienie Wyjaśnienia do Ewangelii Marka Monika Czarnuch s. 292-302
"Przyjaciel prawdy" Sossianusa Hieroklesa Adam Tondera s. 303-316
Egzegeza kanoniczna i analogia wiary w ujęciu Josepha Ratzingera (Benedykta XVI) Sławomir Zatwardnicki s. 317-336
"Na bliskość tchnienia" : kluczowe tezy pneumatologii Josepha Ratzingera Jerzy Szymik s. 337-351
Elementy ateistycznego marksizmu etycznego w dzisiejszej kulturze Alojzy Drożdż s. 352-370
Hierarchia wartości a satysfakcja ze związku małżeńskiego u osób w okresie późnej dorosłości Paweł Brudek Grzegorz Ciuła s. 371-386
August Hlond we Francji (1940–1944) : Reakcja Kościoła we Francji na aresztowanie i uwolnienie Prymasa Polski Michał Kłakus s. 387-403
Placówka karmelitów bosych w Szopienicach 1954-1955. Epizod walki z Kościołem katolickim w czasach stalinowskich Adam Dziurok s. 404-414
Paradygmatyczna przemiana czeskiego katolicyzmu w latach 50. i 60. XX wieku Vojtěch Novotný s. 415-430
„Sanguis Martyrum – semen Christianorum” : Ojciec Józef Huwer SVD (1895-1941) – kandydat na ołtarze z Rogowa nad Olzą Henryk Olszar s. 431-437
Kościół w wypowiedziach Karola Wojtyły podczas przygotowania i przebiegu Soboru Watykańskiego II Przemysław Sawa s. 438-452
Promocja wydawców książki katolickiej podczas krajowych imprez wystawienniczych Joanna Wróbel s. 453-462
"Edward Likowski (1836-1915) - sufragan poznański, metropolita gnieźnieński i poznański, prymas Polski", Robert Kufel, Zielona Góra 2010 : [recenzja] Roman Kawecki Robert Kufel (aut. dzieła rec.) s. 463-468
"Q or not Q? The So-Called Triple, Double, and Single Traditions in the Synoptic Gospels", Bartosz Adamczewski, Frankfurt am Main [etc.] 2010 : [recenzja] Artur Malina Bartosz Adamczewski (aut. dzieła rec.) s. 468-479
"Wstawiennictwo aniołów w Księdze Henocha (1 Hen)", Dariusz Iwański, Toruń 2011 : [recenzja] Artur Malina Dariusz Iwański (aut. dzieła rec.) s. 479-483
"Wstawiennictwo aniołów w Księdze Henocha (1 Hen)", Dariusz Iwański, Toruń 2011 : [recenzja] Artur Malina Dariusz Iwański (aut. dzieła rec.) s. 479-483
"Tu se jim otevřely oči. Zjevení, věra a církev v teologii kardinála Avery Dullese SJ", František Štěch, České Budějovice 2011 : [recenzja] Andrzej Babuchowski František Štěch (aut. dzieła rec.) s. 483-485
"Różnica i tajemnica. Objawienie jako teologiczne źródło ludzkiej sobości", Robert J. Woźniak, Poznań 2012 : [recenzja] Jacek Kempa Robert J. Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 485-490
""Mysterium passionis - Corpus et Sanguis Christi - Communio". Eucharystia sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele łacińskim czwartego i początku piątego wieku", Antoni Żurek, Katowice 2012 : [recenzja] Wincenty Myszor Antoni Żurek (aut. dzieła rec.) s. 490-494
"«Misterium iniquitatis». Studium tajemnicy nieprawości w dziełach Jana Kasjana (360-435)", Józef Pochwat, Kraków 2012 : [recenzja] Andrzej Uciecha Józef Pochwat (aut. dzieła rec.) s. 494-498
"Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej", Zdzisław Gębołyś, Katowice 2012 : [recenzja] Bogumiła Warząchowska Zdzisław Gębołyś (aut. dzieła rec.) s. 498-502
"Spór o istnienie Boga. Analityczno-intuicyjny argument na rzecz teizmu", Jacek Wojtysiak, Poznań 2012 : [recenzja] Marek Wójtowicz Jacek Wojtysiak (aut. dzieła rec.) s. 502-504
""Gott in Frage - Dio in questione. Religiöse Sprache und säkulare Sprachen - il linguaggio religioso e i linguaggi del mondo" : sprawozdanie z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Teologii Katolickiej : (Brixen - Bressanone, 29 sierpnia - 1 września 2013) Wojciech Surmiak s. 505-510
Sprawozdanie z 51. Sympozjum Biblistów Polskich : (Toruń, 17-19 września 2013) Tomasz Kusz s. 511-517
Sprawozdanie z IX Międzynarodowych Jesiennych Dni Biblijnych "Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47)" z organizowanych przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : (Lublin, 16-17 października 2013) Beata Urbanek s. 518-522
Sprawozdanie z konferencji "Zaufanie a życie publiczne" : (Kraków, 29-30 października 2013) Anna Grychtoł s. 523-525