Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Opuszczenie Jezusa wydanego na śmierć w Ewangelii Marka Artur Malina s. 5-20
Duch Święty w ewangelicznych narracjach o męce i śmierci Jezusa Dawid Ledwoń s. 21-30
Afrahat O modlitwie (Demonstratio quarta. De oratione. Patrologia Syriaca I,137-182) Andrzej Uciecha s. 31-44
Dni wspomnienia zmarłych w tradycji wczesnochrześcijańskiej Agnieszka Muc s. 45-51
Rozumienie wiarygodności w apologetyce i we współczesnej teologii fundamentalnej Sławomir Zieliński s. 52-67
Luterańska mariologia w Kazaniach ks. Samuela Dambrowskiego (1577-1625) Przemysław Sawa s. 68-81
Na ambonie po śląsku? Kontrowersje wokół głoszenia słowa Bożego w dialektach i gwarach Leszek Szewczyk s. 82-93
Etyczna ocena selekcji lub predeterminacji płci dziecka Wojciech Surmiak s. 94-106
Nowe oblicze bezrobocia Katarzyna Ślebarska s. 107-114
Powstanie i działalność Związku Polskich Księży we Francji Michał Kłakus s. 115-123
Służba Bezpieczeństwa wobec próby założenia Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w latach 1956-1957 Agnieszka Przewłoka s. 124-136
Laudacja z okazji wręczenia nagrody „Lux ex Silesia” Wiesław Banyś s. 137-140
Teologia akademicka: jej granice i ograniczenia Wincenty Myszor s. 141-150
Biskup Teofil Bromboszcz jako biblista Marcin Moj s. 151-154
Ks. dr Ludwik Wrzoł – biblista i patrolog Ludmiła Lach-Bartlik s. 155-161
Miesięcznik „Powiernik Rodzin” (Katowice) 1989-1999 Joanna Lortz s. 162-167
"Omelia copta attribuita a Demetrio di Antiochia, Sul Natale e Maria Vergine", Krzysztof Modras, Roma 1995 : [recenzja] Wincenty Myszor Krzysztof Modras (aut. dzieła rec.) s. 168-170
"Doketyzm jako wyraz relatywizmu w teologii", Grzegorz Jaśkiewicz, Ząbki 2009 : [recenzja] Wincenty Myszor Grzegorz Jaśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 171-174
"Teologia ojców Kościoła : podstawy wczesnochrześcijańskiej refleksji nad wiarą", Michael Fiedrowicz, Kraków 2009 : [recenzja] Jan Słomka Michael Fiedrowicz (aut. dzieła rec.) s. 175-176
"Konieczność zbawienia : antropologiczne założenia soteriologii Anzelma z Canterbury", Jacek Kempa, Katowice 2009 : [recenzja] Jan Słomka Jacek Kempa (aut. dzieła rec.) s. 176-181
"Pomiędzy utopią i eschatologiczną nadzieją : idea papieża anielskiego w średniowiecznym i renesansowym profetyzmie", Jan Grzeszczak, Poznań 2008 : [recenzja] Wincenty Myszor Jan Grzeszczak (aut. dzieła rec.) s. 181-186
"Divinity and Humanity : The Incarnation Reconsidered", Oliver Crisp, Cambridge 2007 : [recenzja] Grzegorz Strzelczyk Oliver Crisp (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Christology and Science", F. LeRon Shults, Aldershot 2008 : [recenzja] Grzegorz Strzelczyk F. LeRon Shults (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"Jezus nasz Odkupiciel : chrześcijańskie ujęcie zbawienia", Gerald O’Collins, Kraków 2009 : [recenzja] Jacek Kempa Gerald O'Collins (aut. dzieła rec.) s. 191-194
"La théologie catholique", Jean-Pierre Torrell, Paris 2008 : [recenzja] Sławomir Zieliński Jean-Pierre Torrell (aut. dzieła rec.) s. 194-196
"Vous serez comme des dieux", Georges-Marie Cottier, Paris 2008 : [recenzja] Sławomir Zieliński Georges-Marie Cottier (aut. dzieła rec.) s. 197-201
"La risurrezione di Gesù Cristo nella sua importanza per l’antropologia cristiana", Łukasz Gaweł, Siena 2009 : [recenzja] Sławomir Zieliński Łukasz Gaweł (aut. dzieła rec.) s. 201-203
"Katechizm Płocki, Część II : Celebracja misterium chrześcijańskiego", Płock 2009 : [recenzja] Stanisław Dziekoński s. 204-206
"Ezoteryzm i okultyzm – formy dawne i nowe : aspekty filozoficzno-teologiczne i praktyczno-duszpasterskie", Aleksander Posacki, Radom 2009 : [recenzja] Wincenty Myszor Aleksander Posacki (aut. dzieła rec.) s. 206-210
"William James : pragmatyzm i religia", Barbara Krawcowicz, Wrocław 2007 : [recenzja] Marek Wójtowicz Barbara Krawcowicz (aut. dzieła rec.) s. 211-212
"Tajne akta : Hitler i Watykan", Peter Godman, Bielsko-Biała 2009 : [recenzja] Henryk Olszar Peter Godman (aut. dzieła rec.) s. 213
"Socjalizm i komunizm potępiony przez papieży", red. A. Maniecka, Sandomierz 2009 : [recenzja] Henryk Olszar A. Maniecka (aut. dzieła rec.) s. 213-214
"„Dobić wroga” : Aparat represji wobec podziemia zbrojnego na Śląsku Cieszyńskim i Żywiecczyźnie (1945–1947)", Tomasz Kurpierz, Przemysław Piątek, Katowice-Kraków 2007 : [recenzja] Henryk Olszar Tomasz Kurpierz (aut. dzieła rec.) Przemysław Piątek (aut. dzieła rec.) s. 214
"Pierwsze lata komunizmu w powiecie zawierciańskim (1946–1947)", red. W. Dubiański, Katowice–Kraków 2007 : [recenzja] Henryk Olszar W. Dubiański (aut. dzieła rec.) s. 214-215
"Stalinizm i rok 1956 na Górnym Śląsku", A. Dziurok, B. Linek, K. Tarka, Katowice–Opole–Kraków 2007 : [recenzja] Henryk Olszar A. Dziurok (aut. dzieła rec.) B. Linek (aut. dzieła rec.) K. Tarka (aut. dzieła rec.) s. 215
"Kuźnia broni III Rzeszy : Niemiecki przemysł zbrojeniowy na Górnym Śląsku podczas II wojny światowej", Mirosław Sikora, Katowice–Kraków 2007 : [recenzja] Henryk Olszar Mirosław Sikora (aut. dzieła rec.) s. 215
"Aparat bezpieczeństwa państwa wobec środowisk narodowych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945–1956", Dariusz Węgrzyn, Katowice-Kraków 2007 : [recenzja] Henryk Olszar Dariusz Węgrzyn (aut. dzieła rec.) s. 215-216
"Wrzesień 1939 na Górnym Śląsku", red. G. Bębnik, Katowice–Kraków 2008 : [recenzja] Henryk Olszar G. Bębnik (aut. dzieła rec.) s. 216
"<<Postanowiono załatwić odmownie...>> : budownictwo sakralne w diecezji częstochowskiej (1957–1989) : wybór dokumentów", A. Sznajder, W.P. Wlaźlak, Katowice–Częstochowa–Rzeszów 2008 : [recenzja] Henryk Olszar A. Sznajder (aut. dzieła rec.) W.P. Wlaźlak (aut. dzieła rec.) s. 216
"Donosem i pałką : z działań Służby Bezpieczeństwa na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1956–1980", red. A. Dziuba, Katowice 2008 : [recenzja] Henryk Olszar A. Dziuba (aut. dzieła rec.) s. 217
"Struktury bezprawia w powiecie rybnickim : Kadry Urzędu Bezpieczeństwa w powiecie rybnickim (1945–1947)", Dariusz Węgrzyn, Katowice–Czerwionka Leszczyny 2008 : [recenzja] Henryk Olszar Dariusz Węgrzyn (aut. dzieła rec.) s. 217
"Wolne Związki Zawodowe z perspektywy trzydziestu lat : Materiały pokonferencyjne", red. J. Neja, Katowice 2008 : [recenzja] Henryk Olszar J. Neja (aut. dzieła rec.) s. 217
"Kościół i prymas Stefan Wyszyński 1956–1966", red. A. Dziurok, W.J. Wysocki, Katowice–Kraków 2008 : [recenzja] Henryk Olszar A. Dziurok (aut. dzieła rec.) W.J. Wysocki (aut. dzieła rec.) s. 217-218
"Współzawodnictwo pracy w życiu gospodarczym, społeczno-politycznym i propagandzie", red. B. Tracz, Katowice 2008 : [recenzja] Henryk Olszar B. Tracz (aut. dzieła rec.) s. 218
"<<Kler to nasz wróg...>> : Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na terenie województwa katowickiego w latach 1956–1970", Łucja Marek, Katowice 2009 : [recenzja] Henryk Olszar Łucja Marek (aut. dzieła rec.) s. 218
"Obozy pracy przymusowej Gliwickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1945–1949", Sebastian Rosenbaum, Bogusław Tracz, Katowice 2009 : [recenzja] Henryk Olszar Sebastian Rosenbaum (aut. dzieła rec.) Bogusław Tracz (aut. dzieła rec.) s. 219
"Józef Smyczek, Listy z Wehrmachtu", S. Rosenbaum, Katowice 2009 : [recenzja] Henryk Olszar S. Rosenbaum (aut. dzieła rec.) s. 219-220
"Kadra bezpieki 1945–1990 : Obsada stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa w województwie śląskim Henryk Olszar W. Dubiański (aut. dzieła rec.) A. Dziuba (aut. dzieła rec.) A. Dziurok (aut. dzieła rec.) s. 220
"Z przeklętego raju : zapiski Górnoślązaków deportowanych w 1945 r. do ZSRR", K. Banaś, S. Rosenbaum, Katowice 2009 : [recenzja] Henryk Olszar K. Banaś (aut. dzieła rec.) S. Rosenbaum (aut. dzieła rec.) s. 220-221
"Trzecia dekada : Gliwice 1971–1981", Bogusław Tracz, Katowice 2009 : [recenzja] Henryk Olszar Bogusław Tracz (aut. dzieła rec.) s. 221
V Zjazd teologów fundamentalnych w Polsce – „Biblia w ujęciu teologii fundamentalnej” (Toruń 24-25 września 2009 r.) Łukasz Gaweł s. 222-223
Sprawozdanie z sympozjum naukowego: „Słowo i obraz w kazaniu i homilii” (26 X i 2009 r. Wyższe Seminarium duchowne Diecezji Sosnowieckiej w Krakowie) Bartłomiej Kuźnik s. 224-226