Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O większe zastosowanie dialogu w duszpasterstwie współczesnym Herbert Bednorz s. 5-14
Rodzaj literacki perykopy o winnym krzewie (J 15,1-11) Stanisław Pisarek s. 15-22
Sens trzech przenośni Pawłowych: "pierwsze dary" - "zadatek" - "pieczętowanie" (Rz 8, 23; 2 Kor 1, 22; 5, 5; Ef 1,13n; 4, 30) Augustyn Jankowski s. 23-37
Idea Kościoła we współczesnej literaturze teologiczno-pastoralnej Franciszek Blachnicki s. 39-141
O nową koncepcję kościelnego prawa publicznego wewnętrznego Remigiusz Sobański s. 143-159
Instytucja niższych seminariów duchownych diecezjalnych przykładem wpływu prawa partykularnego na kościelne prawo powszechne Stanisław Bista s. 161-186
Proces kształtowania się wschodniej granicy biskupstwa wrocławskiego na tle wydarzeń politycznych przełomu XVIII i XIX wieku. Przyczynek do genezy ustaleń bulli "De salute animarum" Franciszek Maroń s. 187-248
Stosunek wrocławskich zakonów do króla Jerzego z Podiebradu Jan Drabina s. 249-266
Dwa lata polskiej biblistyki Feliks Gryglewicz s. 267-285
Organizacje polsko-katolickie na Górnym Śląsku pod koniec XIX wieku Alojzy Targ s. 287-297
Bibliografia prac Jadwigi Kucianki Krystyna Heska-Kwaśniewicz s. 299-308
Pojęcie liturgii w świetle nauki Soboru Watykańskiego II Romuald Rak s. 309-324
Rola wychowawcy kursowego w wyższych seminariach duchownych Stanisław Szymecki s. 325-336
Środki społecznego przekazu myśli w seminarium duchownym Damian Zimoń s. 337-342
Przegląd artykułów związanych tematycznie z dziejami Kościoła na Śląsku F. Maroń s. 343-350
"Teologia pastoralna ogólna", Franciszek Blachnicki, Lublin 1970 : [recenzja] Benedykt Woźnica Franciszek Blachnicki (aut. dzieła rec.) s. 351-354
"Zwycięstwo chrześcijaństwa w świecie starożytnym", Władysław Dziewulski, Wrocław, Warszawa, Kraków 1969 : [recenzja] Wincenty Myszor Władysław Dziewulski (aut. dzieła rec.) s. 355-358
"Studia nad historią Kościoła katolickiego w Polsce : Kościół w Polsce t. II, wieki XVI—XVIII", red. Jerzy Kłoczowski, Kraków 1969 : [recenzja] Jerzy Kłoczowski F. Maroń s. 359-362
Informacje s. 363