Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przesłanie pokutne "Pasterza" Hermasa Michał Chłopowiec s. 215-230
Krytyka wiary w przeznaczenie i koncepcja wolnej woli człowieka w traktacie Euzebiusza z Cezarei "Przeciwko Hieroklesowi" Adam Tondera s. 231-244
Śmierć i pogrzeb w chrześcijańskim Egipcie (IV-VIII wiek) Agnieszka Muc s. 245-256
Święty Marek Mnich, "O Prawie duchowym" (De lege spirituali. Sources Chrétiennes 445, s. 75-129) Arkadiusz Jasiewicz s. 257-272
Cicha oczywistość Boga. Rozumność wszechświata w teologicznym ujęciu Josepha Ratzingera Jerzy Szymik s. 273-287
Macierzyństwo i dziewictwo w teologii feministycznej : Stanowisko Elizabeth A. Johnson Anna Maliszewska s. 288-302
Nauka, religia, prawo – mentalność czasów nowożytnych na przykładzie kroniki żywieckiej Andrzeja Komonieckiego Seweryn Leszczyński s. 303-315
Powstanie w 1412 roku metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego oraz jego historyczny i kulturowy kontekst Józef Krętosz s. 316-330
Organizacja akcji charytatywnej w diecezji katowickiej w czasie wielkiego kryzysu gospodarczego (1929-1935) Zbigniew Hadrych s. 331-342
Wybrane zagadnienia prawnokanoniczne w działalności „księży patriotów” Jacek Żurek s. 343-359
Wysiedlenie biskupów katowickich – aspekty prawne Tomasz Czop s. 360-370
Psychospołeczne koszty reintegracji zawodowej osób bezrobotnych Katarzyna Ślebarska s. 371-381
Wpływ AIDS na niezdolność konsensualną do zawarcia małżeństwa kanonicznego na podstawie kanonu 1095 Krzysztof Jurczyński s. 382-399
Życie i posługa prezbiterów w działalności Rady kapłańskiej diecezji tarnowskiej za czasów biskupa Wiktora Skworca w latach 1998-2011 Robert Kantor s. 400-411
"Prawda" - organ prasowy starokatolików na Górnym Śląsku Justyna Żurek s. 412-420
Wokół wznowienia Rzymskokatolickiej Parafii Świętej Trójcy w Lubaniu Piotr Stefaniak s. 421-427
"What's In the Word? Rethinking the Socio-Rhetorical Character of the New Testament", Ben Witherington III, Waco 2009 : [recenzja] Dawid Ledwoń Ben Witherington III (aut. dzieła rec.) s. 428-429
"Sessualità matrimonio famiglia", Maurizio Pietro Faggioni, Bologna 2010 : [recenzja] Wojciech Surmiak Maurizio Pietro Faggioni (aut. dzieła rec.) s. 429-432
"Zawodzie. Monografia historyczna dzielnicy miasta Katowic i parafii Opatrzności Bożej", Eugeniusz Breitkopf, Eugeniusz Skorwider, Antoni Steuer, Katowice 2011 : [recenzja] Henryk Olszar Eugeniusz Breitkopf (aut. dzieła rec.) Eugeniusz Skorwider (aut. dzieła rec.) Antoni Steuer (aut. dzieła rec.) s. 433-434
"Zawodzie. Monografia historyczna dzielnicy miasta Katowic i parafii Opatrzności Bożej", Eugeniusz Breitkopf, Eugeniusz Skorwider, Antoni Steuer, Katowice 2011 : [recenzja] Henryk Olszar Eugeniusz Breitkopf (aut. dzieła rec.) Eugeniusz Skorwider (aut. dzieła rec.) Antoni Steuer (aut. dzieła rec.) s. 433-434
"Progrediamur oportet in spe. 20-lecie bulli Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae populus. Księga Jubileuszowa dedykowana Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi, Metropolicie Gnieźnieńskiemu, Prymasowi Polski z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa", red. Adam Mazurek, Warszawa 2012 : [recenzja] Henryk Olszar Adam Mazurek (aut. dzieła rec.) s. 434-439
"Represje wobec katechizacji w diecezji katowickiej w latach 1945-1989", Radosław Adamiak, Marcin Palka, Katowice 2012 : [recenzja] Henryk Olszar Radosław Adamiak (aut. dzieła rec.) Marcin Palka (aut. dzieła rec.) s. 439
Sprawozdanie z sesji naukowej "Represje wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL-u" : (WTl UŚ, Katowice, 15.03.2012) Barbara Kołodziej Gabriela Łącka s. 440-442
Wojciech Kilar. Doctor honoris causa Universitatis Silesiae : sprawozdanie z uroczystości : (WTl UŚ, Katowice, 15.06.2012) Bogumiła Warząchowska s. 443-445
Sprawozdanie z VIII Międzynarodowych Jesiennych Dni Biblijnych "Od wiary Abrahama do wiary Kościoła", zorganizowanych przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : (Lublin, 18-19 października 2012) Beata Urbanek s. 446-451