Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5
Sympozjum poświęcone piątej rocznicy zakończenia I Synodu Diecezji Katowickiej Romuald Rak s. 7-11
Uchwały I Synodu Katowickiego w świetle teologii pastoralnej Adam L. Szafrański s. 13-26
Zagadnienia prawno-kanoniczne w tekstach I Synodu Diecezji Katowickiej Walenty Wójcik s. 27-42
Model prezbitera diecezjalnego według I Synodu Diecezji Katowickiej Czesław Podleski s. 43-59
Liturgia w diecezji katowickiej w 5 lat po Synodzie Damian Zimoń s. 61-69
Uchwała synodalna: ekumenizm w Kościele katowickim na tle rozwoju sytuacji ekumenicznej w Kościele Powszechnym Norbert Niemiec s. 71-78
Śpiew i muzyka w uchwałach Synodu katowickiego Romuald Rak s. 79-88
"Hypomoné" i "hypoménein" w Liście św. Jakuba (1,3.4.12; 5,11) Stanisław Pisarek s. 89-108
Chrystus-Archégos w zmartwychwstaniu na podstawie Dz 3.15; 5.31 Józef Kozyra s. 109-128
W stronę społeczno-dynamicznej koncepcji chrześcijańskiego Objawienia Jerzy Cuda s. 129-150
Znaczenie nauki o charyzmatach Soboru Watykańskiego II dla kanonistyki Paweł Buchta s. 151-163
Kodeksowa koncepcja formacji kandydatów do kapłaństwa Stanisław Bista s. 165-173
Kościół a kwestia robotnicza w XIX wieku Eugeniusz Szczotok s. 175-196
Teologia pracy czy pracowania? Krystian Wojaczek s. 197-204
Aspekt misyjny teologicznego wymiaru ruchów migracyjnych Marian Balwierz s. 205-218
Ruch trzeźwości na Górnym Śląsku w latach 1844-1914 Jerzy Myszor s. 219-237
Historia Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej na terenie diecezji katowickiej w latach 1922-1933 Józef Kiedos s. 239-252
Filip Gotschalk - kompozytor z Jasnej Góry Krystyna Turek s. 253-260
Pasja chorałowa w odnowionej liturgii Antoni Reginek s. 261-298
Hypomoné w Nowym Testamencie : Stan badań Stanisław Pisarek s. 299-312
"Czerwona Księga Mysłowic" : wybór tekstów źródłowych do dziejów parafii mysłowickiej Antoni Piwowarczyk s. 313-340
Na marginesie książki: Oskara Wagnera, "Mutterkirche vieler Länder. Geschichte der evangelischen Kirche im Herzogtum Teschen 1545-1918 Franciszek Maroń s. 341-356
Rok akademicki 1980-1981 w WŚSD Stanisław Pisarek s. 357-358
"Słowo natchnione : zarys teologicznych treści natchnienia biblijnego", Henryk Muszyński, Kraków 1983 : [recenzja] Stanisław Pisarek Henryk Muszyński (aut. dzieła rec.) s. 359-362
"Ojcowie żywi, tom I-IV", oprac. Marek Starowieyski, Kraków 1978-1980 : [recenzja] Wincenty Myszor Marek Starowieyski (aut. dzieła rec.) s. 363-366
"Erfahrungen mit dem buss-sakrament", Konrad Baumgartner, Munchen 1978 : [recenzja] Henryk Krzysteczko Konrad Baumgartner (aut. dzieła rec.) s. 367-372
"Działalność instytutu Anthropos w dziedzinie lingwistyki, etnologii i religioznawstwa", H. Zimonia, Pieniężno 1980 : [recenzja] J. Cuda H. Zimonia (aut. dzieła rec.) s. 373
"Teologia della missione", Joseph Comblin, Roma 1982 : [recenzja] Marian Balwierz Joseph Comblin (aut. dzieła rec.) s. 374-377