Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jan XXIII — inicjator nowych czasów w Kościele Herbert Bednorz s. 5-10
Rozwój zagadnienia praw osoby w nauce społecznej Kościoła Józef Majka s. 11-44
Gospodarczy aspekt „bonum commune" Joachim Kondziela s. 45-64
Koncepcja pracy ludzkiej w ujęciu św. Tomasza z Akwinu Władysław Jacher s. 65-76
Integralność podzielonego czasu Joachim Kondziela s. 77-91
Problemy cywilizacji wolnego czasu Jan Sieg s. 93-104
Czas wolny pracującej zawodowo kobiety zamężnej a jej obowiązki rodzinne Teresa Kukołowiczowa s. 105-119
Próba przystosowania programu katechezy parafialnej do wymogów katechezy posoborowej Stanisław Bista Henryk Holubars s. 121-135
Chrzest jako czynnik konstytuujący Kościół w dokumentach Soboru Watykańskiego II Remigiusz Sobański s. 137-164
Przyczynek do historii genezy dekretu soboru trydenckiego o seminariach diecezjalnych Stanisław Bista s. 165-170
Msza św. w modlitewnikach górnośląskich do 1914 r. Teresa Ochot s. 171-204
Polskie metryki z parafii Kopienica z lat 1607—1611 Stefan Łysik s. 205-242
Stulecie dekanatu mysłowickiego na tle problemów narodowych i społecznych, związanych z rozwojem przemysłowym Franciszek Maroń s. 243-285
Z prac nad rewizją Kodeksu Prawa Kanonicznego Stanisław Bista s. 287-301
Religijne kształtowanie czasu wolnego w wieku pedagogicznym Henryk Holubars s. 303-308
Telewizja a życie rodzinne Tadeusz Wojciechowski s. 309-326
Przegląd artykułów związanych tematycznie z dziejami Kościoła na Śląsku — Ważniejsze pozycje wydawnicze dotyczące obszaru diecezji F. Maroń s. 329-336
"Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce", Lublin 1969 : [recenzja] F. Maroń s. 337-341
"Studia Warmińskie t. I—V", Olsztyn [b.r.] : [recenzja] F. Maroń s. 341-344
"Concilia Poloniae, t. X", J. Sawicki, Wrocław, Warszawa, Kraków 1963 : [recenzja] Franciszek Maroń J. Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 344-348
Informacje s. 349-350