Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zdrada Judasza i niewierność Piotra w świadectwie Ewangelii Marka i Mateusza Artur Malina s. 5-23
Eklezjalno-teologiczne podstawy praktyki pokutnej wprowadzonej przez Cypriana w Kartaginie Jan Słomka s. 24-37
Kościół grzeszników i świętych : wybrane wątki z historii początków donatyzmu Wincenty Myszor s. 38-48
Bezgrzeszność Jezusa z Nazaretu jako problem współczesnej chrystologii systematycznej Grzegorz Strzelczyk s. 49-58
O przebaczeniu indywidualnym i kolektywnym : refleksja filozoficzna Witold Kania s. 59-69
Zdrada dramatem człowieka i złem moralnym Alojzy Drożdż s. 70-84
Represje wobec duchowieństwa diecezji katowickiej w Polsce Ludowej Michał Kłakus s. 85-102
Ks. Michał Kostoń - próby werbunku Henryk Olszar s. 85-102
Podstawowe zasady chrześcijaństwa według Josepha Ratzingera - Benedykta XVI Stanisław Mycek s. 113-128
Perspektywy antropologiczne w encyklice Spe salvi Marian Szymonik s. 129-143
Stolica Apostolska wobec Państwa Izrael w okresie wojny sześciodniowej Grzegorz Ignatowski s. 144-152
Charyzmaty w nauczaniu Urzędu Nauczycielskiego Kościoła Przemysław Sawa s. 152-168
Przeszkody małżeńskie w VI i VII wieku na podstawie postanowień synodów merowińskich Jan Oko s. 169-181
Autorskie projekty reformy kan. 1086 § 2 (CIC 1917) : zmiana paradygmatu: odwrót od formuł kontraktualistycznych ku ujęciom personalistycznym Andrzej Pastwa s. 182-194
Binacja i trynacja w prawie (Archi) Diecezji Katowickiej Jakub Kania s. 195-210
"Duszpasterze V wieku : Studium porównawcze myśli pasterskiej św. Piotra Chryzologa i Salwiana z Marsylii", Dariusz Kasprzak, Kraków 2008 : [recenzja] Wincenty Myszor Dariusz Kasprzak (aut. dzieła rec.) s. 211-215
"Historia wypraw krzyżowych", Hans Eberhard Mayer, Kraków 2008 : [recenzja] Wincenty Myszor Hans Eberhard Mayer (aut. dzieła rec.) s. 215-218
"Jezus Chrystus objawiony i objawiający : Chrystologia fundamentalna", Andrzej A. Napiórkowski, Kraków 2008 : [recenzja] Wincenty Myszor Andrzej A. Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 219-220
"Nauczanie pasterskie Biskupa katowickiego Stanisława Adamskiego (1930-1967)", Rudolf Brom, Katowice 2009 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Rudolf Brom (aut. dzieła rec.) s. 220-223
"Katechizm Płocki, część I : Wyznanie wiary", Płock 2008 : [recenzja] Stanisław Dziekoński s. 223-225
"Forgiveness : A Philosophical Exploration", Charles L. Griswold, Cambridge 2007 : [recenzja] Witold Kania Charles L. Griswold (aut. dzieła rec.) s. 225-228
"The Secularization of Bioethics: A Critical History", S. Joseph Tham, L.C., Roma 2007 : [recenzja] Witold Kania S. Joseph Tham (aut. dzieła rec.) s. 228-231
Konferencja The Ethics of Organ Transplantation (St. Thomas University, Houston, TX, USA 27–29 III 2009 r.) Witold Kania s. 232-234