Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chrzest jako pieczęć Jan Słomka s. 255-271
Wiedza Jezusa a hipoteza doświadczenia mistycznego Grzegorz Strzelczyk s. 272-281
Mistycyzm żydowski a gnostycyzm w późnej starożytności Przemysław Piwowarczyk s. 282-303
Niebo spełnieniem ludzkiej egzystencji. Szkic antropologii nieba w przekazywanym przez teologów polskich kerygmacie kościelnym w XX w. Grzegorz Kucza s. 304-318
Kerygmat a wydarzenie w głoszeniu cudów Jezusa Jan Twardy s. 319-330
Le concept de motivation dans la Causalité psychique d'Edith Stein Andrzej Sarota s. 331-346
Principia Ethica de G. E. Moore y los comienzos de la ética analítica Witold Kania s. 347-359
Media - wychowanie - asceza Michał Drożdż s. 360-374
Etniczno-kulturowe styczności polskich i litewskich zwyczajów obrzędowych w pobożności do św. Kazimierza Alfonsas Motuzas Vytautas Steponas Vaičiunas s. 375-390
Sukcesja święceń biskupich pasterzy Kościoła katowickiego (1925/1926-2005 Krzysztof R. Prokop s. 391-411
Český katolicismus ve svobodné společnosti Jiří Hanuš s. 412-420
"Manuductio ad amplectendam doctrinam et virtutem" - o umiłowaniu nauki i cnoty w łacińskiej szkole na Śląsku Anna Maria Kucz s. 421-428
Biskup Stanisław Adamski w materiałach SB Adam Dziurok s. 429-437
Działalność Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Bogumiła Warząchowska s. 438-445
"Stellvertretung : Begriffsgeschichtliche Studien zur Soteriologie", Stephan Schaede, Tübingen 2004 : [recenzja] Jacek Kempa Stephan Schaede (aut. dzieła rec.) s. 446-449
"Iustitia Dei : A History of the Christian Doctrine of Justification : Third Edition", Alister E. McGrat, Cambridge 2005 : [recenzja] Jacek Kempa Alister E. McGrat (aut. dzieła rec.) s. 449-451
"Dokumenty synodów od 50 do 381 roku", A. Baron, H. Pietras, Kraków 2006 : [recenzja] Jacek Kempa A. Baron (aut. dzieła rec.) H. Pietras (aut. dzieła rec.) s. 451-453
"Die Vorstellung vom Norden und der Eurozentrismus : Eine Auswertung der patristischen und mittelalterlichen Literatur", Piotr Kochanek, Mainz 2004 : [recenzja] Jacek Kempa Piotr Kochanek (aut. dzieła rec.) s. 454-455
"Traktat o Jezusie Chrystusie [w:] Dogmatyka", Grzegorz Strzelczyk, Warszawa 2005 : [recenzja] Jacek Kempa Grzegorz Strzelczyk (aut. dzieła rec.) s. 455-458
"Lord Jesus Christ : Devotion to Jesus in Earliest Christianity", Larry W. Hurtado, Grand Rapids–Cambridge 2003 : [recenzja] Grzegorz Strzelczyk Larry W. Hurtado (aut. dzieła rec.) s. 458-460
"How on Earth Did Jesus Become a God? Historical Questions about Earliest Devotion to Jesus", Larry W. Hurtado, Grand Rapids–Cambridge 2005 : [recenzja] Grzegorz Strzelczyk Larry W. Hurtado (aut. dzieła rec.) s. 461-462
"A New Perspective on Jesus : What the Quest for the Historical Jesus Missed", James D. G. Dunn, Grand Rapids 2005 : [recenzja] Grzegorz Strzelczyk James D.G. Dunn (aut. dzieła rec.) s. 462-463
"Cristo sempre vivo nello Spirito : Per una cristologia pneumatologica", Nicolò Madonia, Bologna 2005 : [recenzja] Grzegorz Strzelczyk Nicolò Madonia (aut. dzieła rec.) s. 464-466
"Współczesna teologia prawosławna", Karl Christian Felmy, Białystok 2005 : [recenzja] Grzegorz Kucza Karl Christian Felmy (aut. dzieła rec.) s. 466-467
"Filozofia dialogu", Jan Andrzej Kłoczowski, Poznań 1005 : [recenzja] Marek Wójtowicz Jan Andrzej Kłoczowski (aut. dzieła rec.) s. 467-469
"Einführung in die Homile", Wilfried Engeman, Tübingen, Basel 2002 : [recenzja] Jan Twardy Wilfried Engeman (aut. dzieła rec.) s. 469-471
"Pojednanie drogą Kościoła : Dziesięciolecie encykliki <<Ut unum sint>>", red. Józef Budniak, Katowice 2006 : [recenzja] Grzegorz Kucza Józef Budniak (aut. dzieła rec.) s. 471-472
"Dziecko, rodzice, adopcja : ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej", Arkadiusz Wąsiński, Kraków 2005 : [recenzja] Henryk Krzysteczko Arkadiusz Wąsiński (aut. dzieła rec.) s. 473-475
"Służba wojskowa alumnów WSD w PRL i jej ocena w wypowiedziach alumnów i kapłanów rezerwistów z 1970 r. : studium historyczno-socjologiczne na przykładzie Bartoszyc", Adolf Setlak, Olsztyn 2002 : [recenzja] Jerzy Myszor Adolf Setlak (aut. dzieła rec.) s. 475-478
"Kardynał Edmund Dalbor (1869–1926) : pierwszy prymas Odrodzonej Polski", Czesław Pest, Poznań 2004 : [recenzja] Jerzy Myszor Czesław Pest (aut. dzieła rec.) s. 478-480
"Kardynał Michał Stefan Radziejowski (1645–1715)", Roman Kawecki, Opole 2005 : [recenzja] Aleksandra Skrzypietz Roman Kawecki (aut. dzieła rec.) s. 480-483
"Listy pasterskie, odezwy, kazania i mowy okolicznościowe", Józef Bilczewski, Lwów–Kraków 2005 : [recenzja] Józef Krętosz Józef Bilczewski (aut. dzieła rec.) s. 484-487
"Eksterminacja narodu polskiego i Kościoła Rzymskokatolickiego przez ukraińskich nacjonalistów w Małopolsce Wschodniej w latach 1939–1945 : materiały źródłowe", Józef Wołczański, Kraków 2005 : [recenzja] Józef Krętosz Józef Wołczański (aut. dzieła rec.) s. 487-492
"Bibliografia regionalna powiatu chrzanowskiego : za lata 2000–2002 : wybór; Bibliografia regionalna powiatu chrzanowskiego : za lata 2003–2005 : wybór", red. Olga Nowicka, Chrzanów 2005 : [recenzja] Agnieszka Bajor Olga Nowicka (aut. dzieła rec.) s. 492-496
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Zapomniana natura rzeczy : Kościół wobec współczesnych patologii społecznych” (zamek Sielecki w Sosnowcu, 26 XI 2005 r.) Grzegorz Noszczyk s. 497-499
Ogólnopolska konferencja naukowa „Sobór Watykański II – inspiracje i wpływ na Kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku” (KUL, Collegium Jana Pawła II, 8 XII 2005 r.) Dariusz Walencik s. 500-503
Sprawozdanie z działalności Podyplomowych Studiów Archiwistyki Kościelnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w latach 2005–2006 Jan Związek s. 504-507