Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jedność wspólnoty kościelnej jako owoc Eucharystii w nauczaniu pierwszych Ojców Henryk Pietras s. 5-12
Eucharystia w wypowiedziach Ireneusza z Lyonu Wincenty Myszor s. 13-23
Zarys antropologii w nauczaniu św. Ambrożego z Mediolanu Piotr Libera s. 25-40
Elementy teologii chrzcielnej w czwartej i piątej homilii Orygenesa do Księgi Jozuego Marek Spyra s. 41-64
Rodzina miejscem wychowania w traktacie pedagogicznym "O wychowaniu dzieci" św. Jana Chryzostoma Andrzej Uciecha s. 65-92
O procesach prawotwórczych w Kościele Remigiusz Sobański s. 93-102
Trynitarny egzemplaryzm w nauce o św. Józefie u Bernarda Rosy i jego kontynuatorów (część 2.) tadeusz Fitych s. 103-131
Znaczenie i funkcja metod aktywnych w procesie katechizacji dorosłych Andrzej Chorzępa s. 133-166
Obowiązek misyjny Ludu Bożego Jan Górski s. 167-182
Kronika Sulpicjusza Sewera Andrzej Bober s. 183-210
Duszpasterska i charytatywna działalność biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Gawliny w latach 1939-1945 (część 1.) Jacek Borkowicz s. 213-228
Zakonne niższe seminaria duchowne na terenie diecezji katowickiej w latach międzywojennych Józef Kiedos s. 229-241
Formacja specjalistów i duszpasterzy w zakresie poradnictwa pastoralnego Henryk Krzysteczko s. 243-253
Antropologia rozwodów i sposoby zapobiegania im Johann Enichlmayr s. 255-267
Listy ks. Alojzego Ficka z lat 1850-1861 Jerzy Myszor s. 269-299
Wspomnienia księdza doktora Emila Szramka o księdzu proboszczu Janie Kubocie Józef Krętosz s. 301-312
Mariologiczny i maryjny kongres w Kevelaer (RFN) 11-20 IX 1987 Romuald Rak s. 313-318
"Die Polen und die Kirche im Ruhrgebiet 1871-1919 : Ausgewählte Dokumente zur Pastoral und kirchlichen Integration sprachlicher Minderheiten im deutschen Kaiserreich", Hans Jürgen Brandt, Munster 1987 : [recenzja] J. Myszor Hans Jürgen Brandt (aut. dzieła rec.) s. 319-321
"Z zagadnień teologii i religioznawstwa", Henryk Zimoń, Warszawa 1986 : [recenzja] M. Balwierz Henryk Zimoń (aut. dzieła rec.) s. 322-326