Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Laudacja Księdza Arcybiskupa Szczepana Wesołego, Laureata nagrody Lux ex Silesia, wręczonej z okazji międzyuczelnianej inauguracji roku akademickiego 2007 Roman Dzwonkowski s. 5-9
Któż jest podobny do bestii...? (Ap 13,4) : struktury władzy między historią i proroctwem w Ap 13 Marek Karczewski s. 10-20
Chrystologia poprawności politycznej: J. Shelby Spong Grzegorz Strzelczyk s. 21-31
Kobieta - matka - siostra : mariologiczne podstawy teologii kobiety Josefa Zvěřiny Łukasz Szendzielorz s. 32-45
Prawo do obrony i swobodnego dostępu do adwokata : Systemowe gwarancje realizacji praw podmiotowych stron w procesie De nullitate matrimonii Andrzej Pastwa s. 46-62
Postępowanie regulacyjne przed Komisją Regulacyjną do spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Dariusz Walencik s. 63-74
Akańskie sposoby rytualnego rozwiązywania kryzysów Grzegorz Wita s. 75-83
Szkolnictwo katolickie w Rosji pod koniec XIX i na początku XX w. (do 1917 r.) : Zarys problematyki Bronisław Czaplicki s. 84-95
Sekty i związki wyznaniowe działające na terenie katowickiej części Województwa Śląsko-Dąbrowskiego w latach 1945-1950 Ewelina Małachowska s. 96-118
Ks. płk Wacław Pyszkowski - Generalny Dziekan Wojska Polskiego 1947-1950 Piotr Łuczak s. 119-136
Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL : Suplement Agata Mirek Jerzy Myszor s. 137-176
Rola wsparcia społecznego w szukaniu pracy Katarzyna Ślebarska s. 177-187
Polski przekład ekumeniczny Nowego Testamentu z języków oryginalnych - główne założenia i zmiany w brzmieniu przekładu oraz ich podstawy Mirosław Kiedzik s. 188-196
Najnowszy przekład Listu św. Jakuba w Biblii paulistów w świetle innych tłumaczeń biblijnych Józef Kozyra s. 197-213
Cechy polskiego stylu biblijnego : i język inkluzywny Ewa J. Jezierska s. 214-219
"Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament : Introducing the Conceptual World of the Hebrew Bible", J.H. Walton, Michigan 2006 : [recenzja] Marek Karczewski J.H. Walton (aut. dzieła rec.) s. 220-223
"The Liberating Image : The Imago Dei in Genesis 1", J. Richard Middleton, Brazos 2005 : [recenzja] Maciej Basiuk J. Richard Middleton (aut. dzieła rec.) s. 224-225
"The Suffering of the Impassibile God : The Dialectics of Patristic Thought", Paul L. Gavriluk, Oxford 2004 : [recenzja] Grzegorz Strzelczyk Paul L. Gavriluk (aut. dzieła rec.) s. 226-227
"Christ and Horrors : The Coherence of Christology", Merylyn McCord Adams, Cambridge 2006 : [recenzja] Grzegorz Strzelczyk Merylyn McCord Adams (aut. dzieła rec.) s. 227-228
"Jesus Our Redeemer : A Christian Approach to Salvation", Gerald O’Collins, Oxford 2006 : [recenzja] Grzegorz Strzelczyk Gerald O'Collins (aut. dzieła rec.) s. 229-230
"Przeznaczenie", A. Gesché, Poznań 2006 : [recenzja] Jacek Kempa A. Gesché (aut. dzieła rec.) s. 230-232
"In allem auf Christus hin : zur theologischen Funktion der Rechtfertigungslehre", B. Kleinschwärzer-Meister, Freiburg - Basel - Wien 2007 : [recenzja] Jacek Kempa B. Kleinschwärzer-Meister (aut. dzieła rec.) s. 232-233
"Człowiek i polityka", Mieczysław A. Krąpiec, Lublin 2007 : [recenzja] Marian Szymonik Mieczysław A. Krąpiec (aut. dzieła rec.) s. 233-242
"Julius Kardinal Döpfner : Konzilstagebücher, Briefe und Notizen zum Zweiten Vatikanischen Konzil", Guido Treffler, Regensburg 2006 : [recenzja] Sebastian Rosenbaum Guido Treffler (aut. dzieła rec.) s. 242-247
Interdyscyplinarna konferencja naukowa Genesis (1-3) – teologia, antropologia, kosmologia : inspiracje, recepcje, analizy Maciej Basiuk s. 248-252
I Polski Kongres Afrykanistyczny Grzegorz Wita s. 253-254
Arteterapia w katechezie specjalnej : VII Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych Roman Buchta s. 255-258
Konferencja katechetów i duszpasterzy osób niesłyszących Roman Buchta s. 259-262