Znaleziono 80 artykułów

Grazyna Borkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zaczarowana królewna : u źródeł publicystyki społecznej Marii Dąbrowskiej Grażyna Borkowska s. 7-16
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kilka myśli o różnych sprawach Grażyna Borkowska s. 11-13
Polskie doświadczenie kolonialne Grażyna Borkowska s. 15-24
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zespół Historii Literatury Okresu Pozytywizmu Grażyna Borkowska s. 16-19
Vercueil, jego pies, żona i muzyka świata Grażyna Borkowska s. 24-27
Stan badań nad obrządkiem pogrzebowym ludności fazy łódzkiej Grażyna Borkowska s. 29-47
Pseudorewolucja w języku poetyckim : Julia Kristeva i rosyjska awangarda Clare Cavanagh Grażyna Borkowska (tłum.) s. 30-47
Metafora drożdży : co to jest literatura/poezja kobieca Grażyna Borkowska s. 31-44
O residuach struktur mitycznych w "Niecierpliwych" Nałkowskiej Grażyna Borkowska s. 31-46
Opowiedzieć umieranie Grażyna Borkowska s. 35-47
  Zacytuj
 • Udostępnij
Od narratologii akcji do narratologii decyzji Wlad Godzich Grażyna Borkowska (tłum.) s. 39-49
Perspektywa postkolonialna na gruncie polskim : pytania sceptyka Grażyna Borkowska s. 40-52
"Dzienniki" Zofii Nałkowskiej i "Dzienniki" Marii Dąbrowskiej: lektura porównawcza Grażyna Borkowska s. 43-53
Szymborska eks-centryczna Grażyna Borkowska s. 45-58
"Przełom antypozytywistyczny w literaturze polskiej" Grażyna Borkowska s. 46-57
Córki Miltona : (o podmiocie krytyki feministycznej) Grażyna Borkowska s. 50-64
"Wstań, siostro! wstań!" - polska proza kobieca (1840-1918) Grażyna Borkowska s. 51-61
"Wyskrobać starą zaprawę z pomnika polskiej literatury..." : o "młodej" prozie kobiecej Grażyna Borkowska s. 55-67
Strategia pszczoły : Żmichowska wobec Hoffmanowej Grażyna Borkowska s. 70-80
Poezja i etyka : książka o wierszach Świrszczyńskiej Grażyna Borkowska s. 94-98
  Zacytuj
 • Udostępnij
Arystokratyczny liberalizm Aleksandra Świętochowskiego Grażyna Borkowska s. 101-113
"Dzienniki" Żeromskiego jako źródło erotyczne Grażyna Borkowska s. 110-116
Trzeba spokojnie Grażyna Borkowska s. 123-126
Cicha zdrada Józefa K. opisana przez Józefa. B Grażyna Borkowska Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 128-133
Stanisław Czekanowski: "Roczniki długiego żywota mego" : uwagi o autorze i tekście Grażyna Borkowska s. 133-149
"Licytacja. Szkice o nowej literaturze", Warszawa 1981 : [recenzja] Grażyna Borkowska s. 140
"Pędy, rytmy" : jeszcze o Białoszewskim Grażyna Borkowska s. 147-159
"Codzienność w literaturze XIX (i XX) wieku. Od Adalberta Stifiera do współczesności", pod red. Grażyny Borkowskiej i Anety Mazur, Opole 2007 : [recenzja] Urszula Kowalczuk Grażyna Borkowska (aut. dzieła rec.) Aneta Mazur (aut. dzieła rec.) s. 149-156
Tertium non datur? Grażyna Borkowska s. 151-158
"Cudzoziemki : studia o polskiej prozie kobiecej", Grażyna Borkowska, Warszawa 1996 : [recenzja] Krystyna Kłosińska Grażyna Borkowska (aut. dzieła rec.) s. 157-168
"Sztuka podróżowania. Poetyckie mity podróży w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Juliana Przybosia i Stanisława Różewicza", Helena Zaworska, Kraków 1980 : [recenzja] Grażyna Borkowska Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) s. 160
"Ze struny na strunę. Wiersze poetów Polski odrodzonej 1918-1978", Oprac. A.Lam, Kraków 1981 : [recenzja] Grażyna Borkowska s. 160
"Euzebiusz Słowacki jako teoretyk literatury", Eugeniusz Czaplejewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1980) : [recenzja] Grażyna Borkowska Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 168
"Widziane z dołu", Andrzej Mencwel, Warszawa 1980 : [recenzja] Grażyna Borkowska Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 172
"Między klasyką a nowym kinem", Wojciech Wierzewski, Warszawa 1981 : [recenzja] Grażyna Borkowska Wojciech Wierzewski (aut. dzieła rec.) s. 180
"Symbol jako wartość i forma poznania", Ernat Cassirer, Tłum. A.Kołodziej,"Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1981) : [recenzja] Grażyna Borkowska Ernat Cassirer (aut. dzieła rec.) s. 187
"Z problemów groteski (II)", Arthur Clayborough, Tłum.: P.Marciszuk, J.Bujek, W.Kruszka, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1981) : [recenzja] Grażyna Borkowska Arthur Clayborough (aut. dzieła rec.) s. 189
Literatura, feminizm, "dyskursy władzy" Grażyna Borkowska s. 193-197
"Narcyz i jego odbicie", Michał Głowiński, "Twórczość" nr 10 (1980) : [recenzja] Grażyna Borkowska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 200
"Norwida królestwo literatury. (Panorama zagadnień)", Edward Kasperski, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1980) : [recenzja] Grażyna Borkowska Edward Kasperski (aut. dzieła rec.) s. 210
"Problematyka symultanizmu w prozie", Seweryna Wysłouch, Poznań 1981 : [recenzja] Grażyna Borkowska Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 213
"Sienkiewicz i historia. Studia", Tadeusz Bujnicki, Warszawa 1981 : [recenzja] Grażyna Borkowska Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 217
"Maria Dąbrowska i Stanisław Stempowski", Grażyna Borkowska, Kraków 1999 : [recenzja] Justyna Klaman Grażyna Borkowska (aut. dzieła rec.) s. 218-222
"Relacja autor-postać w świadomości literackiej dwudziestolecia międzywojennego", Włodzimierz Bolecki, "Ruch Literacki" z. 3 (1981) : [recenzja] Grażyna Borkowska Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 219
"Powstanie styczniowe w twórczości Bolesława Prusa", Waldemar Klemm, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1981) : [recenzja] Grażyna Borkowska Waldemar Klemm (aut. dzieła rec.) s. 225
"Sienkiewiczowski portret księcia Bogusława Radziwiłła. (Z zagadnień techniki kreowania postaci w >>Potopie<<)", Tadeusz Bujnicki, "Ruch Literacki" nr 1 (1980) : [recenzja] Grażyna Borkowska Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 225
"Funkcje pauzy w wypowiedzeniach utworów B.Prusa", Stanisław Mikołajczak, "Studia Polonistyczne" VII Poznań 1980 : [recenzja] Grażyna Borkowska Stanisław Mikołajczak (aut. dzieła rec.) s. 230
"The Stubborn Drive", Teresa de Lauretis, [w]: „Critical Inquiry”, no 4 (Summer), vol 24, 1998 : [recenzja] Grażyna Borkowska Teresa de Lauretis (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"What Ails Feminist Criticism?", Susan Gubar, [w]: „Critical Inquiry”, no 4 (Summer), vol. 24, 1998 : [recenzja] Grażyna Borkowska Susan Gubar (aut. dzieła rec.) s. 234-235
Synekdochy Tzvetan Todorov Grażyna Borkowska (tłum.) s. 235-247
"Między retoryką a dowolnością : wśród romantycznych struktur powieściowych w okresie międzypowstaniowym", Ewa Owczarz, Toruń 1993 : [recenzja] Grażyna Borkowska Ewa Owczarz (aut. dzieła rec.) s. 239-243
"Picture and Witness at the Site of the Wilderness", Jonathan Bordo, [w]: „Critical Inquiry”, No 2 (Winter), vol. 26, 2000 : [recenzja] Grazyna Borkowska Jonathan Bordo (aut. dzieła rec.) s. 241-243
[Szanowny Panie Profesorze... : odpowiedź na list Tomasza Wójcika] Grażyna Borkowska s. 241
"The Winking Owl : Visual Effect and Its Art : Historical Trick Description", Eugene Y. Wang, [w]: „Critical Enquiry”, No 3 (Spring), vol. 26, 2000 : [recenzja] Grażyna Borkowska Eugene Y. Wang (aut. dzieła rec.) s. 243-245
"Biografie kresowych inteligentów", Grażyna Borkowska [w:] "Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku", Red. J.Maciejewski, Wrocław 1988 : [recenzja] Maria Prussak Grażyna Borkowska (aut. dzieła rec.) s. 250
"Zebrane pisma krytyczne. T.1: Studia o literaturze współczesnej; t.2: Studia historyczne i teoretyczne; t.3: Pomniejsze pisma krytyczne i publicystyka literacka", Artur Sandauer, Warszawa 1981 : [recenzja] Grażyna Borkowska Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 253
"Materiality and Autobiography in Baudelaire's „La Pipe”", E. S. Burt, [w]: „MLN”, 2001, vol. 116, no 5 (December) : [recenzja] Grażyna Borkowska E. S. Burt (aut. dzieła rec.) s. 253-256
"Młodość Bolesława Prusa", Krystyna Tokarzówna, Warszawa 1981 : [recenzja] Grażyna Borkowska Krystyna Tokarzówna (aut. dzieła rec.) s. 261
"Wątek ruskinowski w późnej twórczości Elizy Orzeszkowej", Grażyna Borkowska [w:] "Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku", Red. T.Bujnicki, J.Maciejewski, Wrocław 1986 : [recenzja] Alicja Szałagan Grażyna Borkowska (aut. dzieła rec.) s. 276
Krytyk jako żywiciel i pasożyt J. Hillis Miller Grażyna Borkowska (tłum.) s. 285-295
"Kraszewski, Orzeszkowa, Prus o powieści. Studium porównawcze", Ewa Owczarz, "Ruch Literacki" nr 1 (1980) : [recenzja] Grażyna Borkowska Ewa Owczarz (aut. dzieła rec.) s. 291
"Styl retoryczny a społeczna dydaktyka powieści Kraszewskiego. (W świetle wybranych powieści społeczno-obyczajowych z lat 50-tych)", Ewa Owczarz, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XVII. Literatura, z.109 : [recenzja] Grażyna Borkowska Ewa Owczarz (aut. dzieła rec.) s. 291
"Konstruktywizm polski. Próba rekonstrukcji nurtu. (1921-1934)", Andrzej Turowski, Wrocław 1981 : [recenzja] Grażyna Borkowska Andrzej Turowski (aut. dzieła rec.) s. 293
"Sielanka staropolska. Jej początki, tradycje i główne kierunki rozwoju", Anna Krzewińska, Warszawa 1979 : [recenzja] Grażyna Borkowska Anna Krzewińska (aut. dzieła rec.) s. 295
"Język Franciszka Karpińskiego", Krystyna Kwaśniewska-Mżyk, Warszawa 1979 : [recenzja] Grażyna Borkowska Krystyna Kwaśniewska-Mżyk (aut. dzieła rec.) s. 297
"O strategii narracyjnej >>Potopu<<. Sprawa dwuimienności głównego bohatera", Andrzej Stoff, "Ruch Literacki" nr 1 (1980) : [recenzja] Grażyna Borkowska Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 313
"Dzieło literackie jako książka", Danuta Danek, Warszawa 1980 : [recenzja] Grażyna Borkowska Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 316
"Refleksje nad >>Pamiętnikami<< Fryderyka Skarbka", Zygfryd Szukaj, "Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy". Studia Filologiczne z.5, Filologia Polska, Bydgoszcz 1979 : [recenzja] Grażyna Borkowska Zygfryd Szukaj (aut. dzieła rec.) s. 319
"Prawdziwy koniec XIX wieku. Śladami nowoczesności", Ewa Paczoska, Warszawa 2010 : [recenzja] Grażyna Borkowska Ewa Paczoska (aut. dzieła rec.) s. 325-327
"Literature and its Interpretation", edited by Lajos Nyírő, translated by S. Simon, The Hague - Paris - New York 1979 : [recenzja] Grazyna Borkowska Lajos Nyírő (aut. dzieła rec.) S. Simon (aut. dzieła rec.) s. 325-338
"Teoria pól językowych. Społeczne i indywidualne ich uwarunkowania", Władysław Miodunka, "Zeszyty Naukowe UJ" DLIX. Prace Językoznawcze z.67, Kraków 1980 : [recenzja] Grażyna Borkowska Władysław Miodunka (aut. dzieła rec.) s. 326
"XIX-wieczna powieść i >>przywracanie równoczesności<< (na przykładzie >>Trylogii<< Sienkiewicza)", Seweryna Wysłouch, "Ruch Literacki" nr 1 (1980) : [recenzja] Grażyna Borkowska Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 327
Hermeneutyka, semiotyka i dekonstrukcjonizm Vincent B. Leitch Grażyna Borkowska (tłum.) s. 341-345
"O strukturze barokowej emblematyki", Barbara Bieńkowska, "Roczniki Humanistyczne KUL", T.XXVII, z.1, Lublin 1979 : [recenzja] Grażyna Borkowska Barbara Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 344
"Wprowadzenie do semiotyki bohatera powieściowego", Aleksander Woźny, Wrocław 1988 : [recenzja] Grażyna Borkowska Aleksander Woźny (aut. dzieła rec.) s. 358-365
"Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu", seria III, pod red. Edmunda Jankowskiego i Janiny Kulczyckiej-Saloni, przy współudziale Ewy Pieńkowskiej-Rohozińskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Grażyna Borkowska Edmund Jankowski (aut. dzieła rec.) Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) Ewa Pieńkowska-Rohozińska (aut. dzieła rec.) s. 362-370
"Le scandale du corps parlant : Don Juan avec Austin ou la séduction en deux langues". Shoshana Felman, Paris 1980 : [recenzja] Grażyna Borkowska Shoshana Felman (aut. dzieła rec.) s. 363-370
"Rówieśnicy i bracia starsi", Stefan Melkowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Grażyna Borkowska Stefan Melkowski (aut. dzieła rec.) s. 386
"The Poetics of Gender", editor Nancy K. Miller, New York 1986 : [recenzja] Grażyna Borkowska Nancy K. Miller (aut. dzieła rec.) s. 398-409
Laudacje nowych Członków Honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza : Teresa Kostkiewiczowa Grażyna Borkowska s. 639-640