Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1988, Tom 27, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy polityki literackiej warszawskich czasopism kobiecych w latach 1905-1918 Jerzy Franke s. 5-33
Prasa powiatu Biała Podlaska (1918-1939). Przegląd informacyjno-bibliograficzny Lech Nikolski s. 35-58
"Ameryka" - pierwsze polskie czasopismo poświęcone Stanom Zjednoczonym (1923-1925) Bogusław Winid s. 59-79
"Expres Zagłębia". Zagłębiowskie pismo codzienne (1926-1939) Aleksander Bukko s. 81-98
Początki reportażu sportowego w polskiej radiofonii : (wspomnienie) Ludomir Budziński s. 99-102
Nakłady czasopism ukazujących się częściej niż raz w tygodniu na terenie województwa śląskiego w latach 1927-1929 Jacek Burzyński s. 103-106
"Świat i Polska". Fragment wspomnień Stanisław W. Dobrowolski s. 107-117
Jan Hauptman - materiały do biografii współczesnego dziennikarza Rafał Habielski s. 119-124
"Henryk Rzewuski : życie i poglądy", Andrzej Ślisz, Warszawa 1986 : [recenzja] Zbigniew Anculewicz Andrzej Ślisz (aut. dzieła rec.) s. 125-127
"Marks, Engels, Lenin o prasie", Kraków 1987 : [recenzja] Agata Cichocka s. 127-128
List do redakcji w sprawie recenzji Grażyny Kubickiej Stanisław Stępień s. 129-131