Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1985-1986, Tom 24, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Warszawa po klęsce 1831 roku w świetle ówczesnych gazet Alina Kowalczykowa s. 5-24
Środowisko dziennikarzy lwowskich 1831-1863 : narodziny zawodu Jacek Szczerbiński s. 25-45
Zabiegi Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism o obniżki cen papierów wydawniczych w latach 1931-1939 Kazimierz Badziak s. 47-65
"Sprawa Polska" w Nowym Jorku (1951-1955) Klaudiusz Hrabyk s. 67-79
"Jedność Mazowiecka" Jan Plisko s. 81-88
"Spisy tytułów prasy harcerskiej 1911-1939", Marian Miszczuk, Warszawa 1983 : [recenzja] Eugeniusz Misiło Marian Miszczuk (aut. dzieła rec.) s. 89-91
"Spis tytułów prasy ukraińskiej w drugiej połowie Rzeczypospolitej : 1918-1939", Eugeniusz Misiło : [recenzja] Gereon Iwański Eugeniusz Misiło (aut. dzieła rec.) s. 91-94
"Krakowskie czasopisma literackie drugiej połowy XIX wieku (1860-1895)", Aleksander Zyga, Kraków 1983 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Aleksander Zyga (aut. dzieła rec.) s. 94-96
"7599 dni Drugiej Rzeczypospolitej : antologia reportażu międzywojennego", wybór i oprac. E. Sabelanka, K. Koźniewska, Warszawa 1983 : [recenzja] Daria Nałęcz K. Koźniewska (aut. dzieła rec.) E. Sabelanka (aut. dzieła rec.) s. 96-100
"Gdynia w prasie niemieckiej Wolnego Miasta Gdańska 1920-1939", Maria Odyniec ; wstęp Bolesław Hajduk, Gdańsk 1983 : [recenzja] Andrzej Romanow Bolesław Hajduk (aut. dzieła rec.) Maria Odyniec (aut. dzieła rec.) s. 100-106