Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1978, Tom 17, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Świat" w latach 1906-1915 Zenon Kmiecik s. 5-20
Koncepcje polityki zagranicznej Polski na łamach "Słowa" w latach 1922-1927 Edward Czapiewski s. 21-51
Konspiracyjna prasa ludowa na Kielecczyźnie (1939-1945) Mieczysław Adamczyk s. 53-76
Regionalne czasopiśmiennictwo historyczne w Polsce Ludowej (1945-1975) Barbara Wachowska s. 77-101
Pamiętnik Przemysława Warmińskiego (1927-1939) Zygmunt Kaczmarek s. 103-114
Prasa polska we wrześniu 1939 r. : przegląd informacyjny Ewa Cytowska s. 115-118
Rola prasy i czasopiśmiennictwa w kształtowaniu polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku Leonard Smołka s. 119-127
Sesja naukowa w Moskwie Andrzej Ślisz s. 127-129