Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1990, Tom 29, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jesień 1831 : sprawa polska w świetle paryskich gazet Alina Kowalczykowa s. 5-26
Wzory osobowe polityków w "Gazecie Ludowej" i "Głosie Ludu" przed wyborami do Sejmu w 1947 r. Cz. 2, Propagowane wzory pozytywne i negatywne Janusz Rudziński s. 27-69
Prasa jako narzędzie oddziaływania warszawskich środowisk opiniotwórczych i politycznych na prowincję w II połowie XIX i początkach XX wieku (na przykładzie Kielc i guberni kieleckiej) Danuta Adamczyk s. 71-82
Regionalne czasopisma gwarowe na Kaszubach wydawane przez propagandowe ośrodki niemieckie w latach 1920-1939 Zbigniew Szymański s. 83-107
Polskie Radio we wrześniu 1939 r. i w okresie poprzedzającym wybuch wojny, w zeznaniach złożonych przed Wojskowym Trybunałem Orzekającym oraz Komisją Powołaną w Związku z Wynikiem Kampanii Wojennej 1939 r. Cz. 2 Rafał Habielski s. 109-130
Sześćdziesiąt lat prasy polskiej i Polski dotyczącej w Australii (1928-1988) : bibliografia czasopism, dodatków i wydawnictw periodycznych Mirosław Boruta s. 131-148
"Dzieje prasy polskiej", Jerzy Łojek, Jerzy Myśliński, Wiesław Władyka, Warszawa 1988 : [recenzja] Alina Słomkowska Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) Wiesław Władyka (aut. dzieła rec.) Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 149-154
"Listy z Poznania : wybór felietonów z drugiej połowy XIX wieku", opr. i wstęp Jan Data, Poznań 1988 : [recenzja] Jarosław Kita Jan Data (aut. dzieła rec.) s. 154-157
"Wesołe gazetki : prasa satyryczno-humorystyczna w Królestwie Polskim w latach 1905-1914", Marek Tobera, Warszawa 1988 : [recenzja] Ewa Skorupa Marek Tobera (aut. dzieła rec.) s. 157-160
">>Zaranie Śląski<< 1967-1986 : bibliografia zawartości", oprac. Gabriela Bożek, "Zaranie Śląskie", R. 50, nr 1-2, 1987 : [recenzja] Zdzisław Gębołyś Gabriela Bożek (aut. dzieła rec.) s. 160-162
"Płaskorzeźby dyletanta", Zdzisław Nardelli., Warszawa 1988 : [recenzja] Maciej Józef Kwiatkowski Zdzisław Nardelli (aut. dzieła rec.) s. 162-167