Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1991, Tom 30, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji. s. 5
Badania nad kadrą kierowniczą w dziennikarstwie PRL Alina Słomkowska s. 7-14
Zmiany pokoleniowe dziennikarzy w Polsce Ludowej w świetle pamiętników dziennikarzy (skrót referatu) Bronisław Gołębiowski s. 15-20
Założyciele i redaktorzy naczelni dzienników "czytelnikowskich" Dorota Ceglarska s. 21-33
Generacja dziennikarzy kierujących pismami wywodzącymi się ze Spółdzielni Wydawniczo-Oświatowej "Czytelnik" w latach 1959-1960 i 1970-1971 Elżbieta Ciborska s. 35-42
Redaktorzy naczelni prasy PZPR w latach 1949-1957 : (portret zbiorowy) Andrzej Kozieł s. 43-49
Portret zbiorowy redaktorów naczelnych dzienników terenowych PZPR według stanu z dnia 31 XII 1969 r. Zbigniew Grabowski s. 51-57
Redaktorzy naczelni czasopism ludowych w 1946 r. : (portret zbiorowy) Grażyna Kubicka s. 59-63
Redaktorzy naczelni prasy ZSL w końcu 1960 r. Wiesław Lachiewicz s. 65-70
Kadra kierownicza Polskiego Radia w latach 1944-1960 Jerzy Myśliński s. 71-77
Redaktorzy naczelni pism popołudniowych Danuta Grzelewska s. 79-86
Redaktorzy naczelni czasopism kobiecych w latach 1944-1982 : (portret zbiorowy) Zofia Sokół s. 87-98
Cenzura w 1945 r. : rozporządzenie Ministra Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie kontroli środków komunikacji społecznej Grażyna Kubicka s. 99-100
"Popularyzacja nauki w Królestwie Polskim 1964[sic!]-1904", Leszek Zasztowt, Wrocław 1989 : [recenzja] Marek Tobera Leszek Zasztowt (aut. dzieła rec.) s. 101-103
"Ojców mowy, ojców wiary : historia i współczesność na łamach >>Gazety Olsztyńskiej<< : 1886-1939", Andrzej Staniszewski, Warszawa 1989 : [recenzja] Zbigniew Anculewicz Andrzej Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 103-104
"Polskie Radio w konspiracji 1939-1944", Maciej J. Kwiatkowski, Warszawa 1989 : [recenzja] Stanisława Lewandowska Maciej Józef Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 104-108
"Prasa gadzinowa Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945)", Władysława Wójcik, Kraków 1988 : [recenzja] Zofia Sokół Władysława Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 108-110
">>Tygodnik Powszechny<< i komunizm (1945-1953)", Michał Jagiełło, Warszawa 1988 : [recenzja] Wiesław Władyka Michał Jagiełło (aut. dzieła rec.) s. 110-112
200 lat prasy polskiej na Śląsku Dorota Ceglarska s. 113-114
40 lat wespół z Profesorem Marianem Tyrowiczem : (1901-1990) Paweł Dubiel s. 115-117