Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1981, Tom 20, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawa dziennika katolickiego w Warszawie Czesław Lechicki s. 5-23
Propaganda kulturalna na łamach niemieckiej prasy w języku polskim w Generalnej Guberni 1939-1945 Ewa Cytowska s. 25-48
Interpretacje historii Polski w "Odrodzeniu" w latach 1944-1948 Ewa Pankiewicz s. 49-58
Bibliografia adnotowana śląskiej prasy plebiscytowej i powstańczej Joachim Glensk s. 59-77
Ze wspomnień Jana Erdmana, Jerzego Jakuba Rohatinera (Rohy) i Lesława Bartelskiego Bogdan Tuszyński s. 79-80
Opowiadanie prawdziwe Jan Erdman s. 81-86
Dr J. J. Rohatiner o K. Wierzyńskim (25 XI 1977 r.) J. J. Rohatiner s. 87-97
"Sport szkolny" 1975 Lesław W. Bartelski s. 98-102
"Nowe Widnokręgi" (Część IV) : ze wspomnień Stefan Jędrychowski s. 103-113
"Polska prasa konspiracyjna 1939-1945 : prasa powstania warszawskiego 1944 : katalog", Halina Nowosad-Łapatiew, [Warszawa] 1979 Stanisława Lewandowska Władysław Mroczkowski Halina Nowosad-Łapatiew (aut. dzieła rec.) s. 115-120
"Prasa polska w rewolucji 1905-1907", Zenon Kmiecik, Warszawa 1980 : [recenzja] Kalina Gawlas Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 120-122
"Reporter przed konfesjonałem, czyli jak się przed wojną robiło gazetę", Adam Ochocki, Łódź 1980 : [recenzja] Marek Tobera Adam Ochocki (aut. dzieła rec.) s. 122-124
"Prasa Pomorza Szczecińskiego w latach 1945-1975", Tadeusz Białecki, Szczecin 1978 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki Tadeusz Białecki (aut. dzieła rec.) s. 122-124
II Seminarium Naukowe na temat "Prasa dla dzieci i młodzieży, jej funkcje społeczne" Bożena Pietrzyk Władysława Wójcik s. 127-128