Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1988, Tom 27, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czasopisma redagowane przez Marię Rodziewiczównę Jerzy Franke s. 5-31
Prasa harcerska w Przemyślu Stanisław Krakowski s. 33-41
Przedwyborcze pisma ruchu ludowego w Siedlcach: "Ludowiec" (1918/1919), "Podlaskie Nowiny Wyborcze" i "Wyzwolenie Ludu Podlaskiego" (1922) Arkadiusz Kołodziejczyk s. 43-55
Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej 1918-1939. Przegląd wydawnictw warszawskich. Część I Andrzej Notkowski s. 57-87
Publiczność i zasięg oddziaływania "Małego Dziennika" Ewa Banaś s. 89-95
Czasopisma działkowe do roku 1949 Janusz Kowalski s. 97-125
Dzieje skonfiskowanego artykułu Cat-Mackiewicza w "Słowie" Jerzy Jaruzelski s. 127-134
"Prasa regionalna w 40-lecie Polski Ludowej", pod. red. M. Adamczyka, Kielce 1987 : [recenzja] Lidia Piwońska-Pytało M. Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 135-137
"Tygodnik >>Odrodzenie<< 1944-1950", Jacek Natanson, Warszawa 1987 : [recenzja] Danuta Grzelewska Jacek Natanson (aut. dzieła rec.) s. 137-139
"40 lat ze >>Słowem<<", pod. red. J. Wójcika, Warszawa 1987 : [recenzja] Tadeusz Wolsza J. Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 139-141
W związku z wypowiedzią Stanisława Stępnia Grażyna Kubicka s. 143-146