Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1986, Tom 25, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wojna krymska w prasie polskiej Bogusław Winid s. 5-24
"Gazeta Lwowska" (1941-1944) : metody i kierunki oddziaływania propagandowego na przykładzie wybranych zagadnień Władysława Wójcik s. 25-40
"Krakauer Zeitung" w systemie propagandy hitlerowskiej Piotr Kołtunowski s. 41-63
Ministerstwo Informacji i Propagandy 1944-1947 Andrzej Krawczyk s. 65-84
Mackiewicz 1896-1966 Jerzy Jaruzelski s. 85-98
"The life and death of the press barons", Piers Brendon, New York 1983 : [recenzja] Rafał Habielski Piers Brendon (aut. dzieła rec.) s. 99-103
"Burżuaznaja priessa Rossii i krupnyj kapitał : koniec XIX w.-1914 g.", A. N. Bochanow, Moskwa 1984 : [recenzja] Andrzej Ślisz A. N. Bochanow (aut. dzieła rec.) s. 103-107
"Polska prasa konspiracyjna (1939-1945) i powstania warszawskiego w zbiorach Biblioteki Narodowej : katalog", Jadwiga Cieślakiewiecz, Hanna Falkowska, Andrzej Paczkowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Grzegorz Mazur Jadwiga Cieślakiewicz (aut. dzieła rec.) Hanna Falkowska (aut. dzieła rec.) Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 107-109
"Prasa ludowa w Polsce : zarys historyczny", Stanisław Stępień, Warszawa 1984 : [recenzja] Grażyna Kubicka Stanisław Stępień (aut. dzieła rec.) s. 109-115