Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1979, Tom 18, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Warszawscy pozytywiści i carska cenzura Konstantin Duszenko s. 5-11
Treści polityczne, społeczne i kulturalne upowszechniane przez <Biesiadę Literacką> w latach 1908-1917 Zenon Kmiecik s. 13-24
Literatura w prasie codziennej : wzorce fabularne sensacyjnych powieści w odcinkach z lat 1918-1926 Oskar Stanisław Czarnik s. 25-44
Dzieje wileńskiej lewicy : od <Żagarów> do <Poprostu> Halina Górska s. 45-61
Geneza warszawskiego <Poprostu> Jerzy Sławomir Mac s. 63-90
Julian Leński : redaktor i publicysta Józef Kowalczyk s. 91-107
"Stan prac i problemy bibliografii czasopism polskich (1901-1955)", Elżbieta Czemarmazowicz, Warszawa 1978 : [recenzja] Aleksandra Garlicka Elżbieta Czemarmazowicz (aut. dzieła rec.) s. 109-110
"Polskie czasopiśmiennictwo techniczne do około 1870 roku", Jan Pazdur, Wrocław 1978 : [recenzja] Zenon Kmiecik Jan Pazdur (aut. dzieła rec.) s. 111-112
"Ze wspomnień redaktora", Józef Kowalczyk, Warszawa 1978 : [recenzja] Wiesław Władyka Józef Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 112-114
"Z wojny tej, wojny złej...", Władysław Machejek, Warszawa 1978 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki Władysław Machejek (aut. dzieła rec.) s. 114-118
XI Kongres AIERI w Warszawie Wiesław Władyka s. 119