Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1983, Tom 22, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza indeksu osobowego jako metoda badania zjawisk kulturowych Janusz Śniadecki s. 5-17
Polskie czasopiśmiennictwo katolickie w latach 1833-1914 Czesław Lechicki s. 19-42
Czasopismo "La Pologne" jako nieoficjalny organ prasowy obozu politycznego ks. A. J. Czartoryskiego (1848-1851) Leszek Kuk s. 43-47
Kolportaż prasowy na Lubelszczyźnie przed 1914 r. Jan Smolarz s. 49-65
"Biesiada Literacka" wobec różnych aktualności w latach 1886-1904 Zenon Kmiecik s. 67-77
"Kurier Litewski" w latach 1905-1907 Roman Jurkowski s. 79-106
Z dziejów prasy demokratyczno-narodowej : "Ateneum Polskie" z 1908 r. Urszula Jakubowska s. 107-118
Magazyny literackie dwudziestolecia międzywojennego (przyczynek do charakterystyki) Krystyna Sierocka s. 119-130
"Informacja i propaganda w Polsce za Zygmunta III", Urszula Augustyniak, Warszawa 1981 : [recenzja] Kazimierz Maliszewski Urszula Augustyniak (aut. dzieła rec.) s. 131-134
"Tygodnik ilustrowany >>Kłosy<< 1865-1890", Bartłomiej Szyndler, Wrocław 1981 : [recenzja] Wiesław Śladkowski Bartłomiej Szyndler (aut. dzieła rec.) s. 134-136
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Historii Prasy Daria Nałęcz s. 137