Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1980, Tom 19, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Państwowa polityka prasowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 : centralne ośrodki dyspozycji (resorty ministerialne : Biuro Propagandy Wewnętrznej) Andrzej Notkowski s. 5-34
Księga sesyjna <Kłosów> (1865-1888) jako źródło informacji o funkcjonowaniu redakcji Hanna Natora-Macierewicz s. 35-43
"Nowe Widnokręgi" : ze wspomnień (część III) Stefan Jędrychowski s. 45-61
Błyskawiczna lista wspomnień Jalu Kurek s. 63-80
"Nowy Parnas" przedromantycznej Warszawy : Bruno Kiciński i grono jego współpracowników", Wiesław Pusz, Wrocław 1979 : [recenzja] Marian Tyrowicz Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 81-84
"Prasa żydowska w Warszawie 1823-1939", Marian Fuks, Warszawa 1979 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Marian Fuks (aut. dzieła rec.) s. 85-88
"Prasa w PRL : szkice historyczne", Alina Słomkowska, Warszawa 1980 : [recenzja] Urszula Jakubowska Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 88-92
"Czasopiśmiennictwo hutnicze w Polsce", pod red. J. Jarosa, Katowice 1979 : [recenzja] Józef Piłatowicz J. Jaros (aut. dzieła rec.) s. 92-94