Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1985-1986, Tom 24, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sympozjum na temat "Historia prasy Polski Ludowej" Zaborów, 20-21 lutego 1984 r. s. 5-6
Historia dziennikarstwa PRL : (stan-potrzeby-metody badań. Wybrane problemy i tezy) Alina Słomkowska s. 7-27
Wybrane problemy dziejów prasy Polski Ludowej Jerzy Myśliński s. 29-48
Polityka prasowa rządu polskiego w latach 1944-1948 Mieczysław Ciećwierz s. 49-64
Prasa polska w latach 1944-1948 Sylwester Dziki s. 65-77
Prasa w Październiku 56 Wiesław Władyka s. 79-90
Powstanie i rozwój czasopism pedagogicznych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na tle tradycji : (zarys problematyki) Jerzy Jarowiecki s. 91-110
O periodyzacji Wiesław Śladkowski s. 111-113
Prasa partyjna wobec wydarzeń w 1956 roku Edward Grygo s. 115-119
Próby utworzenia młodzieżowego dziennika w latach 1945-1950 Andrzej Zieliński s. 121-125
Obraz kultury politycznej w polskiej prasie regionalnej Środkowego Pomorza w latach 1945-1970 Janusz Śniadecki s. 127-129
Początki prasy na Opolszczyźnie (1945-1946) Krystyna Zagórska-Nessel s. 131-132
Sprawozdanie z dyskusji Andrzej Kozieł Andrzej Krawczyk Danuta Mikołajczyk-Grzelewska s. 133-140