Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1986, Tom 25, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Gazeta Nowoyorska. : organ polski w Ameryce" z roku 1874 Mirosław Frančić s. 5-22
Warszawska prasa codzienna w latach 1886-1904 Zenon Kmiecik s. 23-46
Krakowskie "Życie" pod redakcją Ludwika Szczepańskiego (1897-1898). Cz. 2 Aleksander Zyga s. 47-68
Prasa polonijna w Szwajcarii. : problemy badawcze i zarys dziejów Marek Andrzejewski s. 69-94
Odzwierciedlenie hierarchii wartości w wypowiedziach prasowych : kilka uwag metodologicznych Janusz Rudziński s. 95-107
Prasa konspiracyjna ruchu ludowego na ziemiach wcielonych do Rzeszy Kazimierz Przybysz s. 109-116
Kobiety i dziewczęta w konspiracyjnym ruchu wydawniczym (1939-1945) Stanisława Lewandowska s. 117-128
O czasopismach gospodarczych Halina Starostka-Chrzanowska s. 129-131
List do redakcji Jan Bujak s. 133-141
Odpowiedź na krytykę w sprawie "Zorzy" Zofia Sokół s. 143-148
Odpowiedź na zarzuty i wątpliwości dr. Jana Bujaka Bogumiła Sroczyńska s. 149-150
O wymiarach "Hallerczyka" Stefan Aksamitek s. 151
"Florian Znaniecki : redaktor >>Wychodźcy Polskiego<<", wybór i kom. Z. Dulczewski, Warszawa 1982 : [recenzja] Rafał Habielski Z. Dulczewski (aut. dzieła rec.) s. 153-154
"Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu", oprac. J. Kulczycka-Saloni, Warszawa 1985 : [recenzja] Zenon Kmiecik J. Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 154-156