Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1991, Tom 30, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O pożytkach kompleksowego czytania prasy polskiej z okresu zaborów Andrzej Staniszewski s. 5-12
Geneza "Kuriera Warszawskiego" i okres redakcji Brunona Kicińskiego Zbigniew Anculewicz s. 13-25
Kontrowersje w łonie władz carskich na tle konfliktu wokół "Gazety Lubelskiej" w latach 1887-1888 Henryk Bałabuch s. 27-35
Prasa niepełnosprawnych w Polsce : (zarys problemu i historii) Arkadiusz Myszkowski s. 37-50
Prasa żydowska w II Rzeczypospolitej Andrzej Paczkowski s. 51-67
Przyczynek do dziejów prasy polskich związków byłych wojskowych w latach 1918-1939 Marek Jabłonowski s. 69-86
Inicjatywy wydawnicze duchowieństwa pomorskiego Drugiej Rzeczypospolitej Jan Walkusz s. 87-105
Kielecki dziennik prorządowy "Opinia" (1927-1930) Jolanta Dzieniakowska s. 107-117
Najważniejsze zasady i cele polityki PZPR w dziedzinie komunikowania w latach 1948-1971 Józef Lubiński s. 119-140
"Prasa warszawska w latach 1886-1904", Zenon Kmiecik, Wrocław 1989 : [recenzja] Jacek Szczerbiński Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 141-143
"Z dziejów oświaty Galicji : materiały z sesji naukowej, zorganizowanej w dniach 23-25 października 1986 r. na temat: >>Stan i potrzeby badań nad dziejami oświaty w Galicji<<", pod red. Andrzeja Meissnera, Rzeszów 1989 : [recenzja] Zofia Sokół Andrzej Meissner (aut. dzieła rec.) s. 143-144
"Czasopisma dla dzieci i młodzieży". Cz. 1, "1918-1945" : materiały przeznaczone dla słuchaczy studiów bibliotekoznawczych, specjalizacje : biblioteki szkolne i pedagogiczne, czasopiśmiennictwo polskie XIX i XX w., Jerzy Jarowiecki, Kraków 1990 : [recenzja] Mieczysław Adamczyk Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) s. 144-145
"Stare numery", Barbara N. Łopieńska, Ewa Szymańska, Warszawa 1990 : [recenzja] Urszula Jakubowska Ewa Szymańska (aut. dzieła rec.) Barbara N. Łopieńska (aut. dzieła rec.) s. 145-147
Wystawa wydawnictw : "Sierpień 1980 - kwiecień 1989 w drukach bezdewizowych" : w Przemyślu, 2-14 stycznia 1990 r. Zofia Sokół s. 149-150
Kiedy powstała "Polska 30-halerzówka"? Janusz Kowalski s. 151
W sprawie listu środowiska Woldenberczyków. s. 152