Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1989, Tom 28, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prasa i opinia publiczna Jerzy Myśliński s. 5-10
Historia czasopiśmiennictwa medycznego i jego udział w rozwoju towarzystw naukowych i nauk medycznych w Polsce Teresa Ostrowska s. 11-21
Polska prasa filmowa do 1939 roku Marek Halberda s. 23-32
Polskie czasopisma matematyczno-dydaktyczne i ich funkcje (1911-1939) Władysław Dubiel s. 33-48
Radio i sport w okresie międzywojennym (1925-1939) Bogdan Tuszyński s. 49-94
Polskie Radio we wrześniu 1939 r. i w okresie poprzedzającym wybuch wojny, w zeznaniach złożonych przed Wojskowym Trybunałem Orzekającym oraz Komisją Powołaną w Związku z Wynikiem Kampanii Wojennej 1939 r. Cz. 1 s. 95-123
"Prasa Kielecczyzny : tradycje i współczesność", Mieczysław Adamczyk, Warszawa 1987 : [recenzja] Andrzej Notkowski Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 125-138
"Prasa i radio na Pomorzu i Kujawach 1945-1985 : materiały z sesji zorganizowanej przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL w Bydgoszczy", [oprac. i red. Zefiryn Jędrzyński], Bydgoszcz 1988 : [recenzja] Urszula Jakubowska Zefiryn Jędrzyński (aut. dzieła rec.) s. 125
[Muszę przyznać, że...] Agata Cichocka s. 139-140
List do redakcji Edward Długajczyk s. 139