Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1982, Tom 21, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem upadku Polski a program "Ateneum" w latach 1876-1901 Zbigniew Romek s. 5-32
Jan Ludwik Popławski w redakcji "Prawdy" (1883-1886) Teresa Kulak s. 33-45
Współpraca Adama Grzymały-Siedleckiego z periodykami okresu Młodej Polski Jerzy Konieczny s. 47-54
Sytuacja informacyjna społeczeństwa w Generalnej Guberni o sprawie polskiej w okresie II wojny światowej. Cz. 2 Ewa Cytowska s. 55-77
"Arkona", "Zaranie", "Kuźnia", "W drodze" i "Stanica" : pisma wydawane przez zadrużan w brytyjskiej strefie okupacyjnej w Niemczech Bogumił Grott Jacek M. Majchrowski s. 79-90
Prasa Bundu w Polsce (1918-1939) Izrael Szajn s. 91-100
"Badanie masowego komunikowania", Jerzy Mikułowski-Pomorski, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Notkowski Jerzy Mikułowski-Pomorski (aut. dzieła rec.) s. 101-105
"Na warsztatch historyków polskiej myśli politycznej : Polska myśl polityczna XIX i XX wieku". T. 4, cz. 1, "Sympozjum w Oleśnicy 1977 : Problemy prasoznawstwa a badania myśli politycznej", pod. red. H. Zielińskiego, Wrocław 1980, s. 7-152 : [recenzja] Janusz Rudziński H. Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 105-107
">>Zaranie Śląskie<< : 1907-1939", Krystyna M. Heska-Kwaśniewicz, Katowice 1979 : [recenzja] Joachim Glensk Krystyna M. Heska-Kwaśniewicz (aut. dzieła rec.) s. 108-109
"Myśl polityczna Mieczysława Niedziałkowskiego : (1893-1940)", Michał Śliwa, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Notkowski Michał Śliwa (aut. dzieła rec.) s. 109-112
">>Za drutami<< : pismo polskich jeńców wojennych 1940-1942", Tadeusz Gasztold, Koszalin 1980 : [recenzja] Jerzy Jarowiecki Tadeusz Gasztold (aut. dzieła rec.) s. 112-114
III Seminarium Naukowe na temat "Książka-prasa-wydawnictwa w Krakowie w okresie dwudziestolecia międzywojennego" Bożena Pietrzyk Władysława Wójcik s. 115-116