Tytuł Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
ISSN 0137-2998
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
1984, Tom 23, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność publicystyczna i wydawnicza Adama Tomasza Chłędowskiego (1790-1855) Janusz Śniadecki s. 5-21
Ogólna charakterystyka polskiego czasopiśmiennictwa gospodarczego Drugiej Rzeczypospolitej Henryk Szczepański s. 23-44
Prasa katolicka Drugiej Rzeczypospolitej Czesław Lechicki s. 45-69
Karol Kuryluk i "Sygnały" Ewa Pankiewicz s. 71-85
Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej 1944-1948 : (cz. 2 : 1947-1948) Andrzej Kozieł s. 87-106
"Jedność" : pismo PPR w Płocku Jan Plisko s. 107-117
"Prasa dziecięca i młodzieżowa", studia i materialy pod red. M. Adamczyka i J. Jarowieckiego, Kielce 1982 : [recenzja] Józef Z. Białek M. Adamczyk (aut. dzieła rec.) Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) s. 119-121
"Polacy w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec 1945-1949", Wiesław Hładkiewicz, Zielona Góra 1982 : [recenzja] Klaudiusz Hrabyk Wiesław Hładkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 121-125