Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przestrzenne i społeczno-gospodarcze skutki budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Olsztynek-Nidzica wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi ekspresowej S51 - studium na przykłądzie wsi Sudowa Andrzej Biłozor Małgorzata Renigier-Biłozor Natalia Julia Zielińska s. 7-17
Tendencje rozwoju rynku nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Waldemar W. Budner s. 19-28
Budżet partycypacyjny terenów zieleni na przykładzie miasta Olsztyna Magdalena Nowak s. 29-33
Metodyka weryfikacji cech rynkowych wpływających na poziom cech transakcyjnych i jej zastosowanie w procsie scalania gruntów Monika Siejka s. 35-48
Potencjał rekreacyjno-wypoczynkowy łącznikowej przestrzeni publiczne na przykładzie ul. Lipowej w Lublinie Aneta Miszczuk Ewa Trzaskowska s. 49-58