Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Ryszard Źróbek s. 3-4
Problematyka definicji i zasięgu przestrzennego obszarów wiejskich i stref podmiejskich Jerzy Bański s. 5-15
Kierunki aktywności pozarolniczej mieszkańców wsi w województwie warmińsko-mazurskim Monika Borawska Zbigniew Brodziński s. 17-28
Rybactwo śródlądowe : rolnicza i pozarolnicza forma zagospodarowania obszarów wiejskich Tomasz Kajetan Czarkowski Anna Hakuć-Błażowska Krzysztof Kozłowski Dariusz Kucharczyk Krzysztof Kupren Konrad Turkowski Daniel Żarski s. 29-41
Rolnicze i pozarolnicze formy zagospodarowania obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim Jan Falkowski Mieczysław Kluba s. 43-61
Użytki rolne w krajobrazie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich Wiesława Gadomska s. 63-72
Przeobrażenia terenów wiejskich w strefach podmiejskich wybranych aglomeracji w Polsce Mirosław Biczkowski Marta Głaz s. 73-87
Możliwości aktywizacji obszarów wiejskich przez agroturystykę oraz produkcję surowców energetycznych w rolnictwie w subregionie koszalińskim Michał Jasiulewicz s. 89-96
Przemiany demograficzne i gospodarki rolnej w wiejskiej strefie przygranicznej Niemiec i Polski Jörg Janzen Aleksandra Jezierska-Thöle s. 97-108
Kapitał ludzki jako czynnik stymulujący rozwój gospodarczy obszarów wiejskich? Przykład województwa świętokrzyskiego Wioletta Kamińska s. 109-125
Krajobraz rolniczy Litwy i tendencje do jego zmian Filomena Kavoliutė s. 127-135
Assessment of the investment capabilities of Polish local communal governments in the years 2007-2010 Danuta Kołodziejczyk s. 137-150
Ilość informacji w planowaniu przestrzennym Anna Kowalczyk s. 151-166
Recomposition of rural space in Lithuania since the restoration of indepedence Jurgita Mačiulytė Darijus Veteikis Simonas Šabanovas s. 167-183
Współczesne trendy zagospodarowania przestrzeni przydomowej obszarów wiejskich na wybranych przykładach Abdalla Omer Elkhatib Emilia Marks Iwona Połucha s. 185-199
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w rolnictwie województwa mazowieckiego Marcin Mazur s. 201-214
Delimitacja obszarów na potrzeby planowania przestrzennego Barbara Prus Tomasz Salata s. 215-225
Problemy funkcjonowania i kształtowania wiejskich przestrzeni publicznych na przykładzie wybranych wsi gminy Uścimów na Polesiu Zachodnim Paulina Gadaj Magdalena Kołodyńska Katarzyna Muda Dawid Soszyński Agnieszka Szewczyk s. 227-237
Zastosowanie regresji krokowej do określenia atrybutów wpływających na wartość nieruchomości rolnych na przykładzie gminy Mosina Ryszard Walkowiak Adam Zydroń s. 239-253